Undersøgelse af daginstitutioner
børn.jpg
Det er første gang, at kvaliteten i kommunale børnehaver er blevet undersøgt på nationalt plan. Danmarks Evalueringsinstitut vil dog ikke ud med tallene for Gladsaxe. Foto: Peter Kenworthy.
National undersøgelse konkluderer at det ser fornuftigt ud i danske daginstitutioner. BUPL og FOA er kritiske overfor undersøgelsen

Det pædagogiske personale er generelt gode til at interagere med børnene og skabe en struktureret hverdag med faste rammer. Til gengæld kan personalet flere steder blive bedre til at give børnene tilstrækkelig opmærksomhed under leg, og i halvdelen af børnehaverne mangler der legematerialer af god kvalitet. Det er nogle af konklusionerne i en national undersøgelse af kvaliteten i kommunale børnehaver, lavet af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA i samarbejde med University College Nordjylland (UCN) med hjælp fra University College Absalon og Sprogin.

Det er første gang kvaliteten i kommunale børnehaver i Danmark er blevet undersøgt på nationalt plan.
– Det pædagogiske personale er i størstedelen af børnehaverne gode til at have positive interaktioner med børnene, stimulere børnenes sprog og skabe en behagelig atmosfære i børnehaven. I de fleste børnehaver formår personalet samtidig at skabe en struktureret hverdag, hvor der er tid til fri leg både i mindre og større grupper, og hvor alle børn har mulighed for at deltage. Dog viser undersøgelsen også, at kvaliteten i en del af børnehaverne halter bagefter. I halvdelen af børnehaverne er det en udfordring for personalet at have opmærksomhed på børnenes udvikling og læring igennem leg og voksenstyrede aktiviteter, skriver EVA i en pressemeddelelse.

Hvor 19 procent af de kommunale børnehaver i gennemsnit er blevet vurderet til at være af god kvalitet, er der 6 procent af børnehaverne, hvor kvaliteten ifølge undersøgelsen er utilstrækkelig. Hvilket ifølge EVA kan betyde, at personalets samvær med børnene er overvejende negativ og irettesættende, at børnene oplever meget ventetid mellem aktiviteter, eller at der mangler legematerialer på stuen.
Blandt andet kan man læse i rapporten, at børnene generelt har ”rigelig mulighed for fri leg i løbet af dagen”, at den fri leg foregår i ”minimum en time i 73% af børnehaverne”, og at der ikke er ”lange perioder uden kontakt” mellem børn og voksne.

Samtidig har børnehaverne generelt svært ved at leve op til undersøgelsens sikkerheds- og hygiejnekrav, kan man læse i rapporten.

Kritik af rapport
Pædagogernes fagforening, BUPL, er dog stærkt kritiske over for det måleredskab, EVA har brugt. Det er temmelig tvivlsomt, om det amerikanske redskab ECERS-3, som EVA har brugt, overhovedet siger noget om kvaliteten i et dansk dagtilbud, mener BUPL.

– Det er udviklet i USA og tager ikke højde for den kultur, vi har i danske dagtilbud, hvor vi arbejder med at understøtte barnets selvstændige udvikling og har fokus på, at de skal blive demokratiske medborgere. Det er ikke med, ligesom hele børneperspektivet, der er grundlaget i den styrkede pædagogiske læreplan, heller ikke er med, siger BUPL-formand Elisa Rimpler.

EVA forsvarer redskabet, som man siger er det bedste redskab til at vurdere kvaliteten i dagtilbud.

Fagforbundet FOA, som også har pædagogisk personale som medlemmer, er ikke imponeret over rapportens resultater. Formand for Pædagogisk Sektor i FOA, Kim Henriksen, mener at rapporten viser, at niveauet mange steder er for dårlig, og at vi ikke kan regne med, at den fulde indfasning af minimumsnormeringer vil ændre markant på forholdene.

– Det handler i høj grad om, at der er behov for bedre ledelse: At ledelsen sikrer, at man taler sammen om kerneopgaverne, at der sker en fælles refleksion over den pædagogiske indsats og at der er et stærkt arbejdsfællesskab, hvori man løbende får og giver hinanden faglig sparring. Det ved vi fra vores medlemmer er en mangelvare i dag, fortæller han.

Der er i alt foretaget 165 observationer, fordelt på 88 daginstitutioner i 56 kommuner. Danmarks Evalueringsinstitut har ikke ønsket at udlevere eventuelle tal eller detaljer for institutionerne i Gladsaxe Kommune som man har bragt i rapporten til Gladsaxe Bladet. pk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top