Byrådet talte om budgetlov
Byråd-budget.jpg
Trine Henriksen (Ø) formåede ikke at overbevise et flertal i byrådet om, at det var en god idé at Gladsaxe Kommune henvender sig til Folketinget vedrørende budgetloven. Foto: Peter Kenworthy.
Enhedslisten foreslog byrådet at bede Folketinget om at lempe budgetloven, men blev stemt ned. Der var dog bred enighed om at loven skal lempes

– Enhedslisten foreslår, at Byrådet beslutter at rette henvendelse til regeringen og Folketingets partier, samt til Kommunernes Landsforening, med forslag til konkrete lempelser af Budgetloven, stillede Enhedslisten som forslag til byrådsmødet i sidste uge.

Lempelserne skulle blandt andet omfatte en undtagelse fra anlægsrammen for investeringer i energibesparelser og andre forebyggende tiltag imod klimaforandringer, en regulering af servicerammen og en indføring af flerårige budgetrammer. Ifølge Enhedslisten har budgetloven nemlig medført et mindreforbrug i kommunerne, hvor der anvendes færre penge til service for borgerne end det, som rammerne giver mulighed for.

– Frygten for sanktioner betyder også, at kommunerne i mange år har brugt færre penge end det der var aftalt, som var loftet over serviceudgifterne … Der har været meget store mindreforbrug, som man kunne have brugt til service til borgerne, fortalte Trine Henriksen (Ø) fra byrådets talerstol.

– Det er vigtigt at vores input i debatten kommer inden forhandlingerne om budgetloven, tilføjede hun.

Ifølge Fagbevægelsens Hovedorganisation, der har beregnet kommunernes forbrug på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, havde Gladsaxe Kommune i 2018 et underforbrug på næsten 50 millioner kroner.
Folketinget skal her i foråret arbejde med en revision af budgetloven.

KL er i gang
– Jeg er fuldstændig enig med Enhedslisten i, at det er nødvendigt at løsne nogen af de stramme bånd, som budgetloven i dag lægger ned over os. KL har også været på banen og foreslået, at regeringen gør op med budgetloven på fire centrale parametre, svarede borgmester Trine Græse (A).

– KL arbejder med andre ord allerede på at lempe budgetloven på de fleste af de områder, som Enhedslisten nævner, og jeg synes derfor, at vi ikke behøver at sende et selvstændigt brev, som reelt blot blåstempler KL’s nuværende arbejde, tilføjede hun.

Også SF er enige i Enhedslistens intentioner og det der ligger i forslaget, men ser heller ingen grund til en særskilt henvendelse, fortalte Serdal Benli (F). De Radikale vil afvente hvad regeringen kommer med, selvom ”vi er alle enige i, at budgetloven skal ændres”, fortalte Pia Skou (B). Og Astrid Søborg (V) sagde, at Venstre støttede borgmesterens forslag til fremgangsmåde, men ikke Enhedslistens forslag.
Lise Tønner og Lene Svendborg (begge uden for partierne) fortalte, at de støttede Enhedslistens forslag. ”Det er god rød politik”, mente Lene Svendborg. ”Jeg synes at det er udmærket at påvirke processen”, mente Lise Tønner.

Kun Enhedslisten selv, samt Lise Tønner og Lene Svendborg stemte for Enhedslistens forslag.

Overskud og udgiftsstyring
Budgetloven har til formål at sikre balance eller overskud på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner, står der i lovteksten. Men der er ikke enighed om hvorvidt dette sker på en hensigtsmæssig måde. I Socialdemokratiets 2025-plan skriver partiet, at man vil overholde budgetloven samt EU’s Stabilitets- og Vækstpagt og Finanspagt, som budgetloven implementerer. Dansk Arbejdsgiverforening vil holde fast i budgetloven, og Dansk Industri mener, at politikerne bør overveje at udvide mulighederne for at indføre sanktioner mod kommunerne.

Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, ser budgetloven som en stram spændetrøje, og Kommunernes Landsforening mener at dansk økonomi ser anderledes ud nu, end da budgetloven kom til verden, og at loven derfor skal revideres.

– KL mener, at der er behov for en mere fleksibel budgetlov, der på den ene side kan tage bedre højde for den kommunale virkelighed og give bedre muligheder for de rette langsigtede løsninger, og på den anden side fortsat understøtter en effektiv styring af udgifterne, skriver man blandt andet i et forslag til ændringer af budgetloven.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top