Forsinket hjælp
PPR-COLOURBOX32221577.jpg

boy crying bitterly Problem children

Mange børn får ikke tidlig og tilstrækkelig hjælp mod mistrivsel, mener Dansk Psykologforening. Foto: Colourbox.
Ventetiden på en pædagogisk psykologisk vurdering kan være på flere måneder. Der er derfor brug for en gennemgribende ændring af arbejdsgange og tilgange i PPR, mener Gladsaxe Lærerforening

I Psykiatrifondens seneste blad kan man blandt andet læse, at organisationen mener at Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) skal udnyttes bedre end i dag, at flere børn og unge skal have en tidlig indsats, og at der er bred politisk enighed om at PPR skal styrkes.

Blandt andet rummer Folketingets satspuljeaftale for 2019-22 ”en styrket indsats i PPR-udvikling og implementering”.

– Fra flere fronter efterspørges det, at PPR’s potentiale til at observere og reagere på børn og unge med psykisk mistrivsel eller psykiske lidelser/tegn herpå udnyttes bedre ved at styrke PPR’s mulighed for at tilbyde lettere behandling, kan man læse i aftaleteksten.

Der blev derfor blandt andet sat midler af til en kortlægning af viden og praksis i dag i kommunerne i 2019, og en efterfølgende ramme til implementering af anbefalingerne fra arbejdet.

Lang ventetid
Ifølge en analyse af Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings organisering, arbejdsopgaver og samarbejde, foretaget af Danmarks Lærerforening sidste år, er der dog uoverensstemmelse mellem lovens beskrivelser af opgaverne og de kommunale rammer for at udføre dem. 58 procent af PPR-enhederne angiver, at der er mere end to måneders ventetid på en pædagogisk psykologisk vurdering, og 37 procent at ventetiden er mellem tre og seks måneder.

I en vejledning om PPR, lavet af Undervisningsministeriet, skriver man at PPR blandt andet har en forpligtelse til at fungere som folkeskolens interne, kritiske rådgivning i forhold til undervisningen og indsatsen for elever med særlige behov. Men det er ikke altid tilfældet, mener formanden for Gladsaxe Lærerforening, Thomas Agerskov.

– Vi hører ofte fra vores medlemmer, at ventetiden i PPR er så lang, at det nærmest virker ørkesløst at bede om den påkrævede hjælp til udfordrede elever og deres familier. Der er brug for en gennemgribende ændring af arbejdsgange og tilgange i PPR. Det vil i den forbindelse også være relevant at se på, om de nødvendige ressourcer er til rådighed, fortæller Thomas Agerskov til Gladsaxe Bladet.

– Vi har blandt andet brug for ”straksindsatser”, hvor der kommer hurtig hjælp, når det konstateres, at en elev er udfordret udover det, der normalt kan håndteres af skolens lærere og pædagoger. Der er brug for en tidlig indsats på individniveau. Det vil være bedre for barnet, familien, medarbejderne og i længden også for den kommunale økonomi, tilføjer han.

Uudnyttet potentiale
– Som en følge af struktur- og folkeskolereformen handler arbejdet i de kommunale PPR-enheder i dag i stigende grad om at understøtte målsætningen om en højere inklusionsprocent i den danske folkeskole, skriver Dansk Psykologforening på sin hjemmeside.

I Dansk Psykologforenings undersøgelse af PPR-ledere og PPR-psykologer fra 2018, kan man blandt andet se ledere og psykologer citeret for, at mange børn og unge ikke får tidlig og tilstrækkelig hjælp mod psykiske lidelser og mistrivsel, samt at PPR har et uudnyttet potentiale for tidlig indsats.

– Ledere og psykologer i PPR kan og vil tilbyde lettere behandling som en fuldt integreret del af PPR’s opgaveportefølje … PPR er klar til at løse opgaven med tidlig indsats og lettere behandling, men det forudsætter at rammerne i PPR er til det, kan man læse i rapporten.

SF fremsatte 7. februar et forslag til folketingsbeslutning om at give børn ret til akut hjælp fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Blandt andet fordi stadigt flere børn får angst eller må blive hjemme fra skole på grund af skolevægring, og antallet af børn og unge, der er blevet diagnosticeret med angst eller depression stiger markant.

Gladsaxe Kommune er blevet bedt om tallene for ventetiden på en pædagogisk psykologisk vurdering i Gladsaxe Kommune, og en kommentar til ventetiderne, men har ikke svaret tilbage inden redaktionens deadline.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top