Hurtig psykologisk hjælp
I Gladsaxe kan skoler og daginstitutioner altid henvende sig til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvis de har et barn, der mistrives. Når noget haster, tilbyder vi en mundtlig vurdering med det samme.

Tine Vesterby Sørensen, chef for Familie og Rådgivning

I Gladsaxe kan skoler og daginstitutioner altid henvende sig til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvis de har et barn, der mistrives. Når noget haster, tilbyder vi en mundtlig vurdering med det samme. Vi tilbyder både straks-indsatser og tidlig indsats, når der er behov for det. Vi forstår derfor ikke den kritik Gladsaxe Lærerforening rejser i Gladsaxe Bladet 18. marts.

Vi har et tæt samarbejde med skoler og daginstitutioner og gode arbejdsgange, hvor vi sammen prioriterer alle henvendelser, der handler om mistrivsel hos børn og unge. På den måde sikrer vi, at de børn og unge, der har mest brug for hjælp, bliver vurderet omgående og får hurtig hjælp.

I forhold til tidlig indsats arbejder vi tæt sammen med Region Hovedstadens Psykiatri. Her har vi igangsat flere tiltag, der hjælper børn og unge i psykisk mistrivsel og deres forældre så tidligt som muligt. Målet er, at tegn på mistrivsel ikke udvikler sig til alvorlig psykisk sygdom. Det gælder inden for fx angst, depression, uro, selvskade, spiseforstyrrelser.

Det er klart, at nogle vurderinger ikke prioriteres med det samme, og det tager typisk fire til otte uger at have en skriftlig vurdering på plads. I den periode udredes barnet ud fra samtaler med forældre, lærere, barnet selv, observationer, tests mv. og det tager lidt tid. Men det er vigtigt at understrege, at ventetiden på henvendelser, hvor det virkelig haster, er lig nul.

Forkortet af redaktionen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top