Ingen tid til omsorg
Kildegården.jpg
Foto: Peter Kenworthy.
Manglende pleje på Kildegården førte til min fars død, mener pårørende. Styrelsen for Patientsikkerheds påbud er dog delvist ophævet

I januar fik Træningscenter Kildegårdens midlertidige pladser et påbud, hvor institutionen blev bedt om at rette fejl og mangler i relation til medicinhåndtering, journalføring og instrukser, der samlet set udgør ”problemer af større betydning for patientsikkerheden”, konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed i deres begrundelse for påbuddet.

– Det er altid alvorligt, når vi udsteder et påbud, som det Kildegården har fået. I sådan en situation kommer vi altid ud igen og ser, om man lever op til lovgivningen, inden for en nær fremtid, fortæller Lone Lind Pedersen, oversygeplejerske og sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed, til Gladsaxe Bladet.

Gladsaxe Kommune tager påbuddet meget alvorligt, fortalte afdelingschef for Sundhed og Rehabilitering, Herle Klifoth, til Gladsaxe Bladet i januar. Hun tilføjede, man havde sat gang i en intensiv oplæring af medarbejderne, samt at kritikken ikke gik på forhold, der har direkte betydning for den pleje, som borgerne har modtaget.

Kommunen henviste desuden til et uanmeldt besøg på Kildegården i starten af 2020, hvor det eksterne tilsynsfirma BDO vurderede, at ”centret har fokus på at sikre beboernes trivsel i hverdagen, og at der ydes en personlig pleje og støtte målrettet den enkelte beboers særlige behov og ønsker”, samt ”at centret har fulgt op på anbefalinger fra sidste tilsyn”.

For lidt personale
Henrik S. Rasmussen sendte i august sidste år den klage over Kildegården til Styrelsen for Patientsikkerhed, som førte til påbuddet, på vegne af sin 89 årige far. Efter et fald i hjemmet var faren, efter et døgns indlæggelse, blevet overført til Kildegården.

I klagen fortæller Henrik S. Rasmussen blandt andet at personalet på Kildegården var utroligt svære at få fat i, både på telefonen og rent fysisk, når man havde brug for dem. At der, mens hans far var på Kildegården, kun var en ansat plejer til stede om natten til at varetage plejen i tre afdelinger, fordelt på tre etager med omkring 25 svagelige ældre patienter, og at faren var forsvundet fra Kildegården om aftenen, men var blevet fundet af en borger iført kortærmet skjorte. At faren flere gange var faldet ud af sengen og havde slået sig, og at der gik længe inden han fik hjælp, samt at han flere gange var blev fundet ude af sengen, kun iført undertøj. Og at der var mange vikarer, som tilsyneladende ikke havde fået en ordentlig overlevering, og som derfor eksempelvis ikke kunne finde ud af at skifte farens kateter ordentligt.

– Personalenormeringen på Kildegården er i en ringe forfatning … personalet har ikke tid nok til at udføre deres arbejde med den nødvendige omhu, skriver Henrik S. Rasmussen i klagen.

Han mener at mange af situationerne på Kildegården ikke var værdige, hverken for faren eller dennes pårørende, samt at kommunen efterfølgende forsøgte at vaske hænder i sagen. Både til et møde han var indkaldt til på Kildegården, og i en artikel i Gladsaxe Bladet 28. januar. I forhold til sidstnævnte er han ikke enig i kommunens påstand om, at kritikken i hans klage og påbuddet går på forhold, der ikke har direkte betydning for den pleje, som borgerne har modtaget, men derimod netop går på manglende omsorg og behandling.

Døde for tidligt
Henrik S. Rasmussen mener samtidig, at hans fars død den 28. juli også skete på grund af Kildegårdens manglende indsigt i farens komplicerede somatiske tilstand, som blev tilskrevet delir, og kunne være undgået med den rigtige behandling og omhu, fortæller han.

– Jeg mener at Kildegården slog min far ihjel et år eller to for tidligt. Han var hverken dement eller tosset, men blev ikke passet ordentligt, siger han til Gladsaxe Bladet.

I sin klage skriver Henrik S. Rasmussen, at Kildegårdens største udfordring er mangel på personale, og det store brug af vikarer, samt at han har stor respekt for dem der arbejder på Kildegården, men samtidig også ondt af, at personalet er så udfordret på tid. Han roser også personalet for at være en ”uvurderlig støtte” i dagene inden farens død.

– Der er manglende tid til omsorg og pleje på Kildegården, selvom personalet prøvede, men de havde ikke tid nok til at gøre deres arbejde ordentligt, fortæller han til Gladsaxe Bladet.

Personalet fortalte ham desuden, at de ikke kunne komme igennem med noget som helst, og at de stod hjælpeløse overfor hvordan afdelingen kørte, siger Henrik S. Rasmussen. – Min far, som var leder, sagde altid: ’Hvis det ikke fungerer i toppen, breder det sig som ringe ned igennem hierarkiet’, tilføjer han.

Ikke den eneste
Efter at Gladsaxe Bladet bragte historien om Kildegårdens påbud, har flere andre læsere henvendt sig med historier om manglende omsorg på Kildegården.

Blandt andre Niels Bomholt Rasmussen, hvis 78 årige kone kom på Kildegården i maj 2019. Her var sengen uredt, og der var ikke gjort noget klar, da de ankom, fortæller han.

– De havde ikke tid til at høre på, hvad jeg havde at sige. Sådan var det gennemgående. Man havde ikke styr på noget som helst, fortæller Niels Bomholt Rasmussen til Gladsaxe Bladet. Han havde skrevet hele forløbet ned i sin dagbog.

Han giver, ligesom Henrik S. Rasmussen, ikke personalet skylden for problemerne.

– Der var mange vikarer, men mange af dem var gode, søde og venlige og viste omsorg. Men ’jeg er i gang med noget andet’ eller ’kommer tilbage om lidt’, var ofte svaret når man bad om hjælp, fortæller han.

Påbuddet delvist ophævet
Et opfølgende besøg på Kildegården, foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed, fandt sted 10. marts. Det har endnu ikke været muligt for Gladsaxe Bladet at få rapporten, eller at få en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, da styrelsen fortæller at man har travlt med situationen omkring coronavirus.

Men Gladsaxe Kommune fortæller, at Styrelsen for Patientsikkerhed har fortalt dem, at der er sket store fremskridt, der betyder, at påbuddet fra ældretilsynet ophæves, mens påbuddet for det sundhedsfaglige tilsyn fastholdes.
Chef for Sundhed og Rehabilitering i Gladsaxe Kommune Herle Klifoth fortæller, at det sundhedsfaglige tilsyn ikke omhandler plejen af borgerne på de midlertidige pladser men alene den elektroniske dokumentation.

– Ældretilsynet ser på nærværet over for borgerne og omsorgen i praksis. Det sundhedsfaglige tilsyn er alene et kik ind i vores elektroniske dokumentation, og hvordan vi opbevarer medicin og doserer dette. Tilsynet viser, at der er kommet styr på instrukserne, og at medicinen bliver opbevaret korrekt. Det er således alene dokumentationen, der fortsat halter, fortæller Herle Kliforth.

Der er iværksat handleplaner, der skal sikre, at dokumentationen kommer fuldstændig på plads, og der er hverken blev klaget over vikarer eller manglende reaktion fra personalet, når borgerne ønskede hjælp, hvilket tidligere har været nævnt i kritikken af Kildegården, tilføjer hun.

Herle Klifoth fortæller at hendes tavshedspligt gør at hun ikke kan kommentere på den konkrete kritik, som Gladsaxe Bladet har bragt, men hun mener, at det relaterer sig til problematikker, der ligger tilbage i tiden.

FAKTA
Ifølge en analyse fra fagforbundet FOA, lavet i maj 2019, oplever hver fjerde ansat i social- og sundhedsområdet dagligt, at de ikke kan nå at støtte eller trøste en borger, der har brug for det, og næsten to tredjedele, at mulighederne for at imødekomme borgernes behov er forringet i løbet af de seneste år. Næsten halvdelen af de ansatte på plejecentre svarer, at der på deres afdeling kun er én medarbejder på nattevagt.

I en status på ældreområdet fra marts 2019, også lavet af FOA, kan man desuden læse, at antallet af ansatte SOSU’er i kommunerne per borger er faldende. Blandt andet fordi antallet af borgere over 80 år er stigende.

Træningscenter Gladsaxe, Kildegården har 69 midlertidige pladser, seks plejeboligpladser og en række andre tilbud til Gladsaxes seniorer. Institutionen har 140 medarbejdere og et stort antal frivillige. De midlertidige pladser er fordelt på tre afdelinger, hvor social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter og en diætist samarbejder om den rehabiliterende indsats.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top