Kommunens kriseberedskab opgraderet
Gladsaxe-Rådhus.jpg
Foto: Peter Kenworthy
Gladsaxe Kommune har opgraderet sit kriseberedskab i forhold til coronavirussen

– Regeringen har besluttet, at den offentlige sektor sættes på nødblus for at begrænse og afbøde konsekvenserne af spredning af coronavirus. Formålet er at forhindre, at kapaciteten i vores sundhedsvæsen ikke kan følge med behovet. Derfor har vi nu i Gladsaxe Kommune opgraderet vores kriseberedskab , skriver Gladsaxe Kommune på sin hjemmeside.

Alt på fritids-, idræts- og ungeområdet lukkes ned, undtagen Gadeteamet, mens der vil være et nødberedskab af socialrådgivere, psykologer og sundhedsplejersker. Dagtilbud og skoler lukker i 14 dage.

Ved konkret aftale kan man dog få nødpasning af børn i alderen 0-9 år på alle ti folkeskoler, i dagplejen og i følgende børnehuse: Humlebien, Lundegården, Møllehuset, Taxhøj, Midgård, Nøddehegnet, Troldehøj, Sneglehuset og Elverdammen. Ved akut behov for nødpasning skal man kontakte sin børnehusleder.

Nødpasning kan gives til børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige, er ansat i en privat virksomhed der ikke har hjemsendt medarbejderne, eller til børn der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov. Fredag var der mødt i alt 16 elever (fordelt på Gladsaxes ti folkeskoler) op til nødpasning.

På beskæftigelses- og socialområdet holder Tornehøjgård, Kagsåhuse, Kildevældet og Ungehuset åbent. Rusmiddelcentret fortsætter med personlig medicinudlevering og alle som modtager behandling vil blive ringet op. Værestederne lukkes, men de faste brugere bliver også ringet op, og samtidig vil der være madudlevering to gange om ugen. Overlevelseshjælp gives i perioden som gavekort til Kvickly.

Handicaprådgivningen arbejder hjemmefra via Skype og telefon, men kan kaldes ind. Akttelefonen og døgntilbud opretholdes som vanligt, mens dag- og beskæftigelsestilbud, caféer, klubtilbud og lignende lukkes.

Visitationen, kommunens plejecentre, de midlertidige pladser på Kildegården og hjemmeplejen fortsætter den almindelige drift, men pårørende anmodes om ikke at møde op på plejecentrene. Genoptræningen fastholdes, Forebyggelsescentret lukkes, mens hjælpemiddelområdet holdes åbent. Rengøringsintensiteten øges på Kildegården.

Alle samtaler med jobcenteret bliver aflyst, mens der er åbent for personligt fremmøde og henvendelser på telefonen fra 9-12 hver dag, i forhold til akutte henvendelser. Alle kantiner, herunder kantinen på rådhuset, lukkes.

Borgerservice lukker ned for fysisk fremmøde, men man kan ringe i telefontiden: Man-fre kl. 9-14 på 39 57 50 00.

Kommunen kontakter desuden alle leverandører om hygiejneregler, som man forventer at de følger. Genbrugsstationen holdes åben, ejendomsdriften kører med et beredskab, og man forsøger at videreføre og afslutte igangværende byggearbejder.

De medarbejdere, der arbejder med miljøområdet, rottebekæmpelse og lignende fortsætter deres arbejde. Affald afhentes som vanligt.

Det politiske arbejde sættes i bero. Blandt andet vil udvalgsmøder og byrådsmødet blive aflyst, i første omgang frem til påske.

Du kan holde dig opdateret om eventuelle ændringer i situationen på gladsaxe.dk/kommunen/borger/sundhed-og-sygdom/coronavirus

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top