Nødpasningen kører
Lukkede-skoler-og-daginstitutioner-1SMALL.jpg
Mange af legepladserne på kommunens daginstitutioner står tomme, men der hvor der er nødpasning bliver de brugt. Foto: Peter Kenworthy
Skoler og daginstitutioner passer de børn hvis forældre skal møde på arbejde

Alle skoler og dagtilbud holder som bekendt i princippet lukket fra den 16. marts og (foreløbig) to uger frem som følge af corona-virussen, mens kommunerne har etableret nødpasning af børn til forældre, der varetager kritisk vigtige funktioner i samfundet.

Nødpasningen gælder for 0-9-årige børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige, 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne, samt børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov.

På dagtilbudsområdet er det, ifølge Kommunernes Landsforening, omkring to procent af børnene, der er i nødpasning. Og på skoleområdet gælder det under en procent af eleverne fra 0.-3. klasse.

Har håndteret krisen godt
Skolechef i Gladsaxe Kommune, Michael Mariendal, skrev i et brev til kommunens forældre at alle skoler tilbyder nødpasning uanset antallet af fremmødte elever.

– Nødpasningen kan i princippet varetages af både pædagoger og lærere, men da vi har undervisningspligt i Danmark, har Børne- og Undervisningsministeriet indskærpet forventningerne til fjernundervisning, registrering af deltagelse og feedback på elevers arbejde. Det betyder, at det fortrinsvis vil være pædagoger, der varetager nødpasningen og lærere, der står for fjernundervisning og feedback på elevernes arbejde, tilføjer Mariendal i brevet.

Torsdag var der, ifølge Gladsaxe Kommune, 18 af Gladsaxes omkring 6.800 folkeskolelever i nødpasning.

Formanden for Gladsaxe Lærerforening, Thomas Agerskov mener, at Gladsaxe Kommune har håndteret Corona-krisen godt.

– Det er ikke nemt at agere, når stort set alle skridt skal trædes for første gang. Vi holder tæt kontakt til hinanden og er klar til at løse de udfordringer, der måtte opstå. Lærerne arbejder dagligt på at understøtte det skolearbejde, som eleverne for nuværende må lave hjemmefra. Der har været nogle tekniske udfordringer, men det kommer vi rundt om hen ad vejen, fortæller Thomas Agerskov.

Han mener desuden, at det er vigtigt at forældrene ikke føler sig pressede af de udmeldinger, der er om undervisning i hjemmet.

– Få skabt et godt fællesskab og et hyggeligt miljø om skoleopgaverne. Forældrenes rolle er ikke at erstatte læreren. Det vi gør nu er at alle bidrager så godt de kan. Jeg er sikker på, at det vil vise sig at være tilstrækkeligt, tilføjer Thomas Agerskov.

Forstående forældre
Nødpasningen for Gladsaxes børnehavebørn foregår som udgangspunkt i ét børnehus i hver af kommunens områder, hvor man har fokus på udelege, samt at desinficere rummene efter ophold og på børnene og de voksnes helbredstilstand.

I Børnehuset Humlebien har man haft 2-4 børn i nødpasning i sidste uge. I Taxhøj et enkelt. Begge steder har forældrene fortalt, at de værdsætter indsatsen og er glade for at børnehusene er åbne, fortæller børnehuslederne.

I område Grønnemose har man i nødpasningsperioden indtil videre haft 1-3 tilmeldte børn, som dog alle har meldt afbud til nødpasningen igen, fortæller Kaspar Petersen, som til dagligt er børnehusleder i Saxen, men for tiden leder nødpasningen i Område Grønnemose.

– Dagen ser i nødpasningen anderledes ud, da målet med vores arbejde er at mindske berøringsflader i form af at samle så få mennesker samme sted, som overhovedet muligt. For at begrænse udbredelse af virus er tilrettelagt udeaktiviteter. Vi har desuden fokus på, at det er børnenes kendte pædagoger, der er til stede og at det er samme personale, der er tilknyttet barnet dagen igennem, fortæller Kaspar Petersen.

Han tilføjer, at de har oplevet en enorm opbakning fra forældrene.

Ligesom hos lærerne, er man hos pædagogernes fagforening, BUPL, godt tilfreds med håndteringen af situationen.

– Indtil videre har det foregået relativt roligt. Vi har ikke haft særligt mange henvendelser fra vores pædagoger og det tyder på at der er godt styr på det derude. Vi er godt tilfredse med Gladsaxe Kommunes håndtering af den svære situation, fortæller formand for BUPL Storkøbenhavn, Jon Olufson.

– Og så er vi rigtige glade for at vores pædagoger går til opgaven med en stor portion samfundssind, og de skal vide at vi værdsætter deres kæmpe store arbejde for at få Danmark godt igennem krisen, tilføjer han.

En kæmpe indsats
Borgmester Trine Græse (A) er også imponeret over hvordan elever, forældre, medarbejdere og ledere har klaret de nye udfordringer, fortæller hun.

– Alle har gjort en kæmpe indsats for at få tingene til at fungere, selvom mange ikke har prøvet det før i det omfang, der er behov for nu. Hele situationen med coronaviruser er i sig selv belastende for mange. Derfor skal vi sikre os, at der bliver skabt en hverdag, der hænger sammen for alle i en længere periode, siger Trine Græse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top