- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Ledningsomlægninger på Buddingevej

Novafos går i gang med at omlægge ledninger på den venstre side af Buddingevej mellem Rundkørslen og Motorring 3 i retning mod Lyngby. Det sker som del af forberedelserne for at gøre plads til Hovedstadens Letbane. Novafos forventer at være færdige med denne del af arbejdet i juli 2021, fortæller Gladsaxe Kommune.

Novafos begynder arbejdet ved Buddinge Station og vil i første omgang arbejde mellem Klausdalsbrovej og Kong Hans Allé. Derefter vil arbejdet fortsætte i begge retninger.

Trafikken flyttes over i højre side af Buddingevej i retning mod Lyngby, efterhånden som arbejdet skrider frem. Det vil fortsat være muligt at køre i begge retninger, men det kan tage længere tid at komme frem – især i myldretiden, fortæller kommunen.

Busserne på busterminalen flyttes midlertidigt til Klausdalsbrovej, der bliver ensrettet mellem Kvikmarken og Berendsens Alle i retning mod Buddinge Hovedgade i forbindelse med flytningen af busserne. Novafos forventer at være færdige med arbejdet ved busterminalen ved årsskiftet 2020/2021.

I hele arbejdsperioden vil der være kørsel og arbejde med tunge maskiner, som kan give støj, vibrationer og støv. Novafos arbejder som udgangspunkt mellem klokken 7 og 18.