På digitalt besøg
Skypesamtale.jpg
For tiden foregår kommunikationen på Gladsaxes plejecentre mest elektronisk. Esther taler her med sin datter, der har fødselsdag, på Facetime. Foto: Privat.
Der er ikke enighed om hvorvidt og hvor meget ældreplejen skal åbnes

Ældre Sagen ønsker en plan for, hvordan man på en sundhedsfaglig forsvarlig måde kan give mulighed for besøg på landets plejehjem, selvom man siger at man bakker fuldt op om myndighedernes sundhedsmæssige anbefalinger for at forhindre smitte med coronavirus.

Ældre Sagen anbefaler blandt andet en gradvis og kontrolleret lempelse af besøgsrestriktionerne, samt at de ældres digitale kompetencer bliver styrket, eksempelvis gennem en øget indsats for undervisning og instruktion på plejehjemmene, så de ældre kan have videoopkald med børn og børnebørn.

Dansk Ældreråd mener, at det er tid til at lempe på besøgsforbuddet i en meget kontrolleret form på landets plejehjem og efter klare sundhedsfaglige retningslinjer, hvor kun de allernærmeste pårørende kan få adgang og besøg skal foregå via særlige indgange, efter aftale og så vidt muligt udendørs.

Fagforbundet FOA forstår til fulde, at man gerne vil ophæve besøgsforbuddet, men mener samtidig at man bliver nødt til at være tålmodige og forsigtige.

– Der skal være personale nok til rådighed til at sikre, at retningslinjerne kan føres forsvarligt ud i livet, udtaler sektorformand i FOA, Torben Hollmann.

Følger retningslinjerne
Hos Plejeboligerne Rosenlund i Mørkhøj, der har 140 beboere, følger man Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og tillod indtil søndag blandt andet ikke pårørende på matriklen, fortæller centerleder Jeanette Spangsberg. I stedet har der været gang i Skype, Facetime, telefon, breve og mails.

– Vi kan se at det virker, for vi har ikke noget smitte pt. Jeg forstår godt beboerne og de pårørende. Det er et stort afsavn og en svær tid. Men hvis vi åbner for meget op, er jeg bange for at vi får smitten ind, for det er sårbare ældre vi har, siger Jeanette Spangsberg.

– Det gør det også svært, at man ikke ved hvornår vi åbner op – hvilket er med til at øge frustrationen og bekymringen hos både beboere og pårørende. Vi ønsker selvfølgelig at åbne op hurtigst muligt, men det skal være på en sikker og forsvarlig måde, tilføjer hun.

Ved alle plejeboliger er det muligt at aflevere breve og gaver, som medarbejderne så sørger for, at beboerne får.

Nye retningslinjer
Ifølge Sundhedsstyrelsens opdaterede retningslinjer, rettet mod hele sundheds- og ældresektoren samt indsatser for socialt udsatte, skal personale, der arbejder med særligt sårbare grupper, som udgangspunkt ”bære ansigtsvisir eller maske ved langvarig eller hyppig, tæt ansigt-til-ansigt kontakt med borgere/patienter, når tæt kontakt ikke kan undgås”.

Og i et brev til landets kommunalbestyrelser og byråd fra Styrelsen for Patientsikkerhed, 6. april, om forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud, kan man læse, at:

– Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over. Forbud kan også omfatte udearealer, som ligger på institutionens område, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19. Det er den stedlige kommune, der udsteder forbud til de plejehjem mv., der er beliggende i kommunen … Kommunalbestyrelsen skal beslutte, at ovennævnte forbud ikke omfatter besøg i kritiske situationer.

Gladsaxe Kommune åbnede søndag op for at beboerne i kommunens plejeboliger kan få udendørs besøg af nærmeste pårørende, efter at Sundhedsstyrelsen havde præciseret og rettet en fejl i retningslinjerne. Her havde der stået, at institutionernes udearealer også var omfattet af besøgsforbuddet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top