Skolerne til eksamen
Eksamen-01-23-07.jpg
Foto: Kaj Bonne.
Gladsaxe Kommunes folkeskoler er talmæssigt fint med i forhold til landsgennemsnittet, men er ikke i mål med at sikre lige muligheder for alle børn og unge, siger kvalitetsrapport

De ti folkeskoler i Gladsaxe Kommune har samlet set et karaktergennemsnit på 7,4 for skoleåret 2018/19, hvilket er 0,3 point over landsgennemsnittet. Karaktergennemsnittet for såkaldte tosprogede elever ligger på 6,2.

– Der er en høj grad af sammenhæng mellem børnenes baggrund – særligt forældrenes uddannelsesniveau – og hvor godt børnene klarer sig i skolen, kan man læse i Børne- og Kulturforvaltningen i Gladsaxe Kommunes kvalitetsrapport på skoleområdet 2019.

Gladsaxe er således ikke i mål med at sikre lige muligheder for alle børn og unge, tilføjer man.

Især i engelsk scorer eleverne højt. Her scorer kommunens elever i snit karakteren 8,6 hvilket samlet set er 0,6 point over landsgennemsnittet.

Gladsaxe Kommune ligger desuden på niveau med landsgennemsnittet, i forhold til elevernes faglige trivsel, men lige under i forhold til den sociale trivsel. Andelen af børn der er inkluderet i den almindelige undervisning er på 95 procent – en procent over landsgennemsnittet.

Og så peger rapporten på, at andelen at planlagte undervisningstimer med såkaldt kompetencedækning i Gladsaxe Kommunes skoler har været faldende i de sidste par år, mens den er stigende på landsplan.

I 2016/17 var den 85 procent, men den i 2018/19 var på 82 procent. Målet i den reviderede folkeskolereform er mindst 90 procent i 2021.

Kompetencedækning går på, hvor mange af elevernes undervisningstimer der varetages af en lærer der har linjefag i de fag de underviser i, eller har opnået denne kompetence via eksempelvis efteruddannelse. Tosprogede elever er børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk.
pk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top