- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Affaldssortering på skoler indføres gradvist

Michael Mariendal, skolechef

Kære Cecilie, Jasmin og Amar. Tak fordi I tager ansvar og viser interesse for miljø og bæredygtighed.

I fortæller, at I savner mere affaldssortering på jeres skole, og at I gerne vil kunne sortere ligeså meget, som I gør derhjemme. Jeg er enig med jer i, at dette skal prioriteres højt. Og vi har også allerede stor fokus på affaldssortering i hele kommunen og indført den gradvist i den rækkefølge, hvor det giver mest effekt.

Flere af vores skoler, blandt andet Buddinge Skole, er allerede i fuld gang, mens resten indfører affaldssortering de kommende år. På de skoler, der sorterer affald i dag, har vi indtil nu vurderet, at tre spande til hver klasse til henholdsvis plast, papir og restaffald dækker det behov, der er i løbet af jeres skoledag. Snart får I også en spand til madaffald, og øvrige affaldsfraktioner som metal, pap og glas kan I allerede nu aflevere andre steder på skolen. Hvis I synes, det kan gøres bedre på jeres skole, så husk at bruge jeres stemme i elevrådet. Kom med ønsker og forslag til forbedringer, og hvis vi kan hjælpe jer her i Skoleafdelingen, vil vi meget gerne det.