Det går fremad
Kildegården-1.jpg
Styrelsen for Patientsikkerhed fastholder Kildegårdens påbud. Men man er i gang med at rette op, siger Kildegårdens leder

I januar gav Styrelsen for Patientsikkerhed et påbud til De midlertidige pladser, Kildegården om at sikre forsvarlig medicinhåndtering og ordentlig journalføring der samlet set udgør ”problemer af større betydning for patientsikkerheden”.

Styrelsen var derfor på besøg på Kildegården i marts, for at se om tingene var bragt i orden, og fik desuden redegørelser for Kildegårdens indsatser i slutningen af april.

Styrelsen for Patientsikkerheds overordnede konklusion, i en ny tilsynsrapport, er at ”det ikke alene på baggrund af de fremsendte redegørelser, kan konkluderes, at tiltagene er tilstrækkeligt implementeret”. Kildegården falder i kategorien ”kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden”, tilføjer man.

– Styrelsen vurderer samlet, at der er tale om kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden, og stadig er behov for opfølgning på påbuddet af 15. januar 2020, konkluderer man i tilsynsrapporten. Også selvom ”der er tale om fremgang, på trods af de omtalte problemer”.

Der bliver derfor stillet 19 krav til Kildegården fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Blandt andet at man skal sikre, at ”personalet kender instruksen for medicinhåndtering, og at personalet følger denne”, samt at ”håndtering af risikosituationslægemidler foregår patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt og følger Sundhedsstyrelsens vejledninger”.

I gang med at rette op
Man er dog allerede i fuld gang med at rette op på Styrelsen for Patientsikkerheds kritikpunkter – også siden de var på besøg 10. marts, fortæller den daglige leder på Kildegården, Anne Kristensen.
Hun overtog, sammen med souschef Susanne Dyremose, ledelsen i 2018, hvor hun fik til opgave at rette Kildegården op, især i forhold til rekruttering.

– Hvor vi tidligere havde mange vikarer og få fastansatte medarbejdere, har vi i dag alle stillinger besat med assistenter, sygeplejersker, terapeuter og aktivitetsmedarbejdere. Nu er der de medarbejdere, der skal være, men de skal også oplæres og lære nye arbejdsgange. Vi har arbejdet med målrettede planer, og at styrelsen ophævede deres påbud på ældretilsynsdelen viser, at der har været en klar fremgang. Tilbage står vi med en opgave i forhold til medicin og dokumentation, siger Anne Kristensen.

Ekstra tiltag
– Det er styrelsens vurdering, at fejl og mangler i medicinhåndteringen rummer en alvorlig risiko for patientsikkerheden, skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i rapporten. Også selvom Kildegården ”havde arbejdet målrettet for at imødekomme styrelsens påbud om, at sikre forsvarlig medicinhåndtering”.

Her har Kildegården dog iværksat flere ekstra tiltag, siden Styrelsen for Patientsikkerhed var på besøg, fortæller souschef Susanne Dyremose, der fortæller at hun ser med stor alvor på at påbuddet ikke blev fjernet.

Herunder et medicinteam der står for dosering og screening af medicinen for kompleksitet. Og så er man i gang med at ansætte en farmakonom.

– Ved tilsynet 10. marts opdagede vi, at der ikke som sådan var noget i vejen med vores planer, men at det bare ikke gik hurtigt nok. Men det er også en kæmpe stor organisatorisk opgave, at omlægge fra almindeligt plejehjem til midlertidige pladser for multisyge borgere med flere forskellige diagnoser, siger Anne Kristensen.

Det handler ikke nødvendigvis om normeringer, for Gladsaxe har ikke dårligere normeringer end nabokommunerne, tilføjer hun.

– Men at ændre kulturen på et sted som Kildegården tager tid. Men vi har dygtige, kompetente og omsorgsfulde medarbejdere, og jeg vil ikke have noget problem med, hvis min egen mor blev indlagt på Kildegården, konkluderer Anne Kristensen.

FAKTA
Styrelsen for Patientsikkerhed fortæller til Gladsaxe Bladet, at der ved medicinhåndtering forstås hele processen ved dispensering (ophældning) og administrering (udlevering) af medicinen.
Styrelsen henviser desuden til en pjece om korrekt håndtering af medicin, som de har forfattet, hvor der blandt andet står følgende:
”Medicinhåndtering omfatter dispensering og administration. Dispensering: Personalet hælder medicin op, for eksempel i doseringsæsker. Administration: Personalet udleverer medicin, hjælper patienter med at indtage medicinen og observerer patienten. Ved patienters administration af egen medicin forstås, at patienten selv har ansvar for at indtage medicinen”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top