Fremrykker anlægsprojekter
Byrådshal-1.jpg

Diskussionen om indkøbspolitikken og økologi over Teams var heftig, og talerlisten lang. Foto: Peter Kenworthy.

Diskussionen om fremrykning af anlægsprojekter foregik – som hele byrådsmødet – over nettet. Foto: Peter Kenworthy.
Penge til vedligehold, forbedring af udearealer på skoler og dagtilbud, energiforbedringer og indeklimaforbedringer på rådhuset

Coronavirussen har medført en økonomisk krise, og regeringen har derfor, blandt andet, ekstraordinært fjernet det såkaldte anlægsloft for i år. Det betyder, at kommunerne og regionerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020.

På byrådsmødet i sidste uge besluttede man at fremrykke anlægsprojekter til planlagt og periodisk vedligehold, til forbedring af udearealer på dagtilbud og skoler, fra puljen til energiforbedringer, samt at gennemføre indeklimaforbedringer i to af rådhusets fløje.

Kommunen har også henvendt sig til Kommunernes Landsforening og finansministeren, om at man allerede nu burde beslutte at sætte kommunerne fri for anlægsloftet i 2021.

Vi har pengene
Der var ros til indstillingen og de valgte projekter fra byrådsmedlemmerne.

Martin Skou Heidemann (V) mente at anlægsloftet er reelt i Gladsaxe.

– Vi har rent faktisk pengene, men det er hele tiden det her loft som er en hindring for os, pointerede han.

– Og vi er jo alle sammen enige om, at vi synes at anlægsloftet skal suspenderes i 2021, tilføjede borgmester Trine Græse (A).

Trine Henriksen (Ø) mente at jo mere Gladsaxe Kommune fremrykker nu, jo mere plads skaber man på anlægsrammen i de kommende år.

Og flere af byrådsmedlemmerne pointerede, at det var vigtigt at have et klimafokus på projekterne.

– Vi skal fremme endnu mere på de energibesparende områder, mente Lars Abel (C).

– Det er særdeles godt med de klimavenlige renoveringer og anlægsprojekter, som både giver os nogle økonomiske besparelser, men i særdeleshed også nogle klimabesparelser, fortalte Christina Rittig Falkberg (B).

Klimafokus, tak
I Klimarådets seneste rapport anbefales det, at alle større offentlige anlægsinvesteringer og andre beslutninger om infrastruktur konsekvensberegnes for klimaeffekter. I et nyligt udspil fra Kommunernes Landsforening, foreslås det, at kommunerne bør ”gå foran i at drive en udvikling i retning af byggeri og anlæg med lavere CO2-aftryk”.

Gladsaxe Bladet har sendt flere henvendelser til Gladsaxe Kommune, og spurgt om hvorvidt og hvordan man har tænkt et klimafokus ind i de planlagte projekter, og om man har regnet på hvordan de spiller ind på Gladsaxes samlede CO2-udledning, men har ikke modtaget svar inden redaktionens deadline.

Gladsaxe Kommune skriver i Gladsaxestrategien, at kommunen ”vil være en klimavenlig by med et bæredygtigt forbrug, hvor vi passer på vores resurser og sikrer bæredygtigt forbrug og produktion i tråd med verdensmål 12” – hvor der blandt andet står, at man skal opnå en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top