- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

HPV-vaccine på skolerne

Lene Svendborg, Gladsaxe Byråd

Den aktuelle sundhedskrise, som vi alle for tiden befinder os i, har om noget sat fokus på vacciner og deres værd i forhold til at redde menneskeliv.
Mens de fleste af os venter på en effektiv vaccine imod Covid19, kan vi glæde os over de allerede tilgængelige vacciner der findes.

F.eks. HPV-vaccinen der effektivt forebygger flere typer af kræft – typer der ofte rammer helt unge mennesker.
Ved budgetforhandlingerne i Gladsaxe i 2019, tilsluttede alle partier i byrådet sig mit budgetforslag om, at tilbyde alle vores børn HPV-vaccination, på skolerne.
Formålet er, at gøre det nemt for familierne samt at øge andelen af færdigvaccinerede børn i Gladsaxe.

Planen er, at alle elever i 6. klasse tilbydes de to stik vaccinen består af, udført på skolen af en læge.
Projektet skulle være startet op i maj 2020, men er desværre blevet lidt forsinket på grund af Corona-krisen.

Det betyder formentlig, at de nuværende 6. klasser vil få tilbudt de to vacciner i deres 7. skoleår – én i efteråret 2020 og den anden i foråret 2021 For de kommende 6. klasser bliver de to vaccine-doser givet i hhv. foråret 2021 og efteråret 2021 (i starten af 7. kl.)

Det forventes, at forældrene sidst på sommeren vil modtage nærmere information og mulighed for tilmelding til HPV-vaccinering. Vaccineringen udføres på skolerne af praktiserende læger.
Jeg håber at Gladsaxes forældre vil tage godt imod tilbuddet.