- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Kirken er åben

Kristendommen handler, blandt meget andet, om at forsamles og om fællesskabet. Derfor har den lange nedlukning af kirkerne også været hård ved kirkerne og deres brugere.

Ifølge Kirkeministeriets retningslinjer, for genåbning af folkekirken og andre trossamfund, er der nu igen mulighed for alt fra gudstjenester, bøn, andagt, skrifte og personlig refleksion, til dåb, konfirmation, vielse, begravelse og lignende religiøse handlinger.

Det benyttede flere af Gladsaxes kirker til at holde gudstjeneste i forbindelse med Kristi himmelfartsdag.

Forståelse for fællesskabet
I Bagsværd Kirke blev Kristi himmelfartsgudstjenesten den første ”rigtige” gudstjeneste efter nedlukningen, selvom bænkene var flyttet rundt, så de ikke stod så tæt, og der kun måtte være 50 i kirken.

– Der er lidt svært med de begrænsninger. Men vi har glædet os sindssygt meget til at vi skulle åbne alle sammen og møde folk igen. Jeg har talt i telefon, og på gaden på afstand, med folk, og vi har haft gudstjenester på Facebook, men det er ikke det samme. Det har været underligt og lidt trist at holde en prædiken foran et kamera, fortæller sognepræst i Bagsværd Kirke, Charlotte Pedersen. Men man finder ud af hvorfor vi gør som vi gør i situationer som denne – både i og uden for kirken, mener hun.

– Vi er blevet klogere på hvad vi har savnet, og hvad fællesskabet og det at være sammen om noget betyder, tilføjer Charlotte Pedersen.

Afstand og håndsprit
Forsamlingsforbuddet gælder i øvrigt ikke for folkekirken (og trossamfund uden for folkekirken) i lokaler som de råder over. Udendørs aktiviteter skal fortsat overholde forsamlingsforbuddet, bortset fra begravelser og bisættelser, skriver Kirkeministeriet i en pressemeddelelse.

Indendørs aktiviteter skal overholde de gældende krav til lokaler. Eksempelvis er der maksimalt adgang for en besøgende per 4 kvm gulvareal, der skal kunne holdes en meters afstand, og der skal være vand og flydende sæbe eller håndsprit til rådighed.