Spildevandsudledning i Øresund udsat
badevandsskilt-small.jpg
Foto: Peter Kenworthy
Vandselskabers udledning af spildevand i Øresund er blevet udsat til efteråret efter massivt pres

Hvis man skal ud og bade i Øresund, nu hvor turen til syden eventuelt er aflyst på grund af coronakrisen, risikerer man forhåbentlig ikke at bade i spildevandsforurenet badevand. I hvert fald ikke før til efteråret.

Det kommunalt ejede vandforsyningsselskab, HOFOR, og det kommunalt ejede vand- og spildevandsselskab, Novafos (som Gladsaxe Kommune er medejer af), ville have udledt næsten 300.000 kubikmeter såkaldt ”mekanisk renset spildevand” fra københavnske toiletter, køkkener og bade i Øresund ved Skovshoved og København den 25. maj. Det vil sige spildevand der var stort set urenset.

Udledningen skulle have været foretaget flere kilometer fra kysten, og Københavns Kommune og Gentofte Kommune havde givet tilladelse til udledningen.

Udledningen skulle være sket i forbindelse med et byggeri ved Svanemølleholmen i Nordhavn, hvor der skal opføres bygninger hen over Hofors kloakledning, Lynetteledningen. Ifølge HOFOR er man nødt til at sikre at kloakledningen kan tåle at der bygges ovenpå den.

– Badevandskvaliteten forventes ikke berørt af den midlertidige udledning, men for en sikkerheds skyld udføres arbejdet inden badesæsonens start. Københavns Kommunes miljøeksperter har vurderet, at udledningen er miljømæssigt forsvarligt, pointerede HOFOR.

Efter massiv modstand er udledningen nu blevet udsat til oktober.

Ulækkert og skidt for dyrelivet
Udledningen blev kraftigt kritiseret af flere grønne organisationer og marinbiologer, samt miljøminister Lea Wermelin (A) og Danmarks Fiskeriforening, for at være både ulækkert , til gene for badegæster, og for at kunne få negative konsekvenser for det lokale dyreliv i Øresund. Blandt andet i form af iltsvind, algeopblomstringer og colibakterier i badevandet.

– Det er uacceptabelt at udlede så massive mængder af forurenet spildevand direkte ud i et beskyttet havområde. Heller ikke til efteråret, hvor temperaturen i havet er højere og risikoen for algeopblomstring og iltsvind endnu større, udtaler præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

I marts 2017 udledtes der også omkring 300.000 kubikmeter mekanisk renset spildevand i Øresund i forbindelse med nyt byggeri i Tuborg Havn, der ifølge Københavns Kommune gjorde en omlægning af en spildevandstrykledning nødvendig. Syv strande fik dengang rødt flag.

Hvert år udledes store mængder urenset spildevand i Øresund, når kraftig regn overbelaster afløbssystemerne.

Fakta
Der er 25-30 gange flere bakterier i mekanisk renset spildevand end biologisk renset.

Dele af Øresund er udpeget som beskyttet naturområde. Ifølge EU’s havstrategirammedirektiv fra 2008, der fastlægger rammer for havmiljøpolitiske foranstaltninger i EU, skal havmiljøet beskyttes og bevares, ligesom biodiversiteten skal opretholdes.

Ifølge Danmarks Havstrategi skal der ”sikres god miljøtilstand i de danske havområder senest i 2020”, men dette kan næppe nås, konkluderer Miljø- og Fødevareministeriet i en analyse af havstrategien fra sidste år.  

En rapport fra Det Europæiske Miljøagentur fra 2018 vurderer at over 90 procent af det danske badevand er af god kvalitet. Man kan holde øje med badevandskvaliteten på badevand.dk, eller kk.dk/badevand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top