- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Tale er sølv

Ytringsfriheden i Danmark har overordnet set gode forhold, men der er alligevel behov for løbende at værne om den. Det mener Ytringsfrihedskommissionen, som har brugt de seneste to år på at evaluere og beskrive ytringsfrihedens rammer og vilkår i Danmark.

Ytringsfriheden har aktuelt gode rammer og vilkår i Danmark, og den hviler på et solidt fundament, som kommissionen ikke ser grund til at ændre grundlæggende ved.

– Det er imidlertid vigtigt, at vi som samfund værner om ytringsfriheden og ikke tager den for givet … Udfordringerne skal i langt højere grad, end det har været tilfældet de senere år, mødes ved at værne om ytringsfriheden i stedet for at begrænse den, skriver Ytringsfrihedskommissionen i en 867 sider lang betænkning.

Blandt disse udfordringer er terror og vold, samt trusler og chikane over for grupper og personer der bruger deres ytringsfrihed.

Ret til ytringsfrihed
Kommissionens befolkningsundersøgelse viser også at en væsentlig større andel af offentligt ansatte har oplevet kritisable forhold på arbejdspladsen, som de mener offentligheden burde have kendskab til, sammenlignet med privatansatte.

Samtidig påpeges det, at andre undersøgelser viser at det kun er en meget lille og faldende andel af de offentligt ansatte, der rent faktisk har påtalt den kritisable situation over for offentligheden, fordi de fleste forventer at det vil kunne få negative konsekvenser for dem.

– Offentligt ansatte har en udstrakt ytringsfrihed. Det betyder, at de på egne vegne kan deltage i den offentlige debat og fremføre personlige meninger og synspunkter. Selv om det flere gange er blevet slået fast, viser flere undersøgelser, at der i praksis er stor usikkerhed og utryghed blandt offentligt ansatte, når det drejer sig om adgangen til at ytre sig om kritisable forhold på deres arbejdsplads, skriver kommissionen i selve betænkningen.
pk