Trafikstøj er noget møg
Motorringvej-10-45-08.jpg
20.000 boliger i Gladsaxe har en støjbelastning fra trafik på over Miljøstyrelsens grænseværdi på 58 db. Foto: Kaj Bonne.
Ny hvidbog anbefaler at gøre noget ved trafikstøjen. Borgmesteren vil have Folketinget til at tage ansvar. Formanden for Folketingets transportudvalg, Jeppe Bruus, lover handling inden for ’en overskuelig fremtid’

– Undersøgelser fra Sundhedsstyrelsen viser, at en stadig større del af befolkningen oplever, at de er … generet af trafikstøj i deres bolig … Forskning har vist, at trafikstøj øger risikoen for hjertekarsygdomme.

Det skriver gate 21, Rambøll og Force Technology i en ny hvidbog om trafikstøj, der blev udgivet i april, med støtte fra Region Hovedstaden. Miljøstyrelsen vurderer, at mellem 200-500 mennesker i Danmark årligt dør for tidligt på grund af støjgener, og trafikstøjen koster samfundet store beløb i helbredsomkostninger.

Gladsaxe er en af de kommuner der har fået udført støjkortlægning af deres kommunale veje i 2012 og 2017. Her er antallet af boliger der er belastet med over 58 decibel – Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi – næsten fordoblet til over 20.000. Der er desuden næsten 2.500 boliger i kommunen hvor støjniveauet er over 68 db.

Trafikken er især høj på statsvejene Motorring 3 og Hillerødmotorvejen, hvor trafikken også er stærkt stigende.

Anbefaler støjreducerende tiltag
I hvidbogen anbefaler man en række virkemidler og løsninger til at reducere trafikstøjens omfang: Støjreducerende byplanlægning, bedre planlægning og afvikling af trafikken, mere fokus på støjreducerende vejbelægning, kollektiv transport, cyklisme, og støjsvage dæk, samt flere støjbarrierer og støtte til støjisolering af boliger.

Man anbefaler desuden at Folketinget formulerer en national trafikstøjstrategi, at der bliver fastsat mere forpligtende målsætninger og grænseværdier – både fra staten og kommunens side, at kommunale budgetter skal bruges på ovenstående understøttet af statslige midler og at kommunerne indfører en langsigtet og ambitiøs planlægning af byernes lydmiljøer med flere stilleområder og reduceret hastighed.
Samt en øget bevidsthed blandt borgerne, blandt andet i forhold til at bruge støjreducerende dæk og køre mindre larmende.

Ifølge Gladsaxe Kommunes støjhandlingsplan for 2018-2023 er målsætningen fra Gladsaxe Kommune, at grænseværdierne for trafikstøj overholdes. Indtil nu er dette blandt andet blevet gjort ved 40 km/t zoner, støjreducerende asfaltbelægninger, trafiksaneringer, ”Din fart”-visere og etablering af el-ladestandere.

Folketinget skal tage ansvar
Gladsaxes borgmester, Trine Græse (A), sender bolden videre til Folketinget. Ikke mindst fordi langt den største støjpåvirkning i Gladsaxe kommer fra statsvejene.

– Det her er en kæmpe, kæmpe stor udfordring. Og jeg kan undre mig over at man i mange år har været villige til, at bruge så mange penge som man har gjort på at skabe mere plads til biler, inde i vores byer, uden at man så vil bruge penge på at sikre at de ikke ødelægger vores byer. Vi er nødt til at have en samlet plan for hovedstadsområdet, for hvad vi vil med denne her by, i forhold til den trafikafvikling som der jo er nødt til at være. Nogen skal tage det overordnede ansvar for hele det her område, udtaler Trine Græse til Gladsaxe Bladet. Folk skal kunne komme på arbejde og rundt i byerne, men vi er nødt til at gøre noget andet for at lokke dem over i andre transportmidler. Også fordi udbredelsen af el-biler hverken løser trængsels- eller støjproblemerne, tilføjer borgmesteren.

– Hvad er det så at vi som kommune kan gøre ved det? Vi kan gøre alt hvad vi kan, for at få Folketinget og regeringen til at tage ansvaret på det her område. Vi har en lille støjpulje, men det er alt sammen plaster på såret, og løser ikke det grundlæggende problem. Mit budskab til Folketinget er, at det er nødt til at være Folketinget der tager ansvaret for det samlede trafikbillede i hovedstaden. Og det er både veje, busser, tog og cykler. Og det er ikke kun et spørgsmål om trængsel, men også om støj og forurening, mener Trine Græse.

Vi skal i gang
Formanden for Folketingets transportudvalg, Gladsaxepolitikeren Jeppe Bruus (A), fortæller at han er enig i at trafikstøj, og de gener der følger med, er et kæmpe problem. Støjpåvirkning fra statsvejene har været underprioriteret, og man har slet ikke taget skadevirkningerne fra vejstøj seriøst nok, mener han.

Noget af det man fra Folketingets side dog kan gøre, er at sørge for at lave en handlingsplan for at bekæmpe de negative følger af trafikstøj, og generelt sørge for at emnet fylder mere, fortæller Jeppe Bruus til Gladsaxe Bladet.

– Vi er meget lydhøre overfor det. Og vi er i gang med at kigge på vejbelægning og afskærmning, og om man kan arbejde mere målrettet med det. Vi har nogle kæmpe udfordringer med koordineringen af trafikken. Der er behov for en bedre styring og koordinering af den, og vi skal finde ud af hvordan vi gør. Men det er på tide at få lavet en plan for det her, og vi skal også have undersøgt de strækninger hvor der er meget vejstøj, herunder i høj grad Gladsaxe, for eksempel Motorring 3, siger Jeppe Bruus.

Jeppe Bruus vil dog ikke sætte en præcis tidshorisont på hvornår alt dette skal ske.
– Men det skal ses som en del af den grønne omstilling, så det bliver inden for en overskuelig fremtid, lover han.

FAKTA
Næsten tre ud af ti danske boliger er støjbelastede ud over 58 decibel. Antallet af kørte kilometer på de danske veje steg med 50 procent mellem 1990 og 2018, og forventes at stige med yderligere 8 procent mellem 2020 og 2030.
Det er, ifølge hvidbogen, dækstøjen der er den største kilde til støj, når køretøjerne når over 40 km/t, og en lastbil støjer cirka 10 gange mere end en personbil.
I rapporten ”Noise in Europe” fra marts, skriver Det Europæiske Miljøagentur at støjforureningen forventes at stige i EU på grund af fremtidig byvækst og øget efterspørgsel efter mobilitet, samt at støjgenerne i højere grad rammer socialt udsatte grupper.
Verdenssundhedsorganisationen WHO har udpeget trafikstøj som det næststørste miljøproblem for menneskers helbred i EU, kun overgået af luftforurening.

1 kommentar om “Trafikstøj er noget møg”

 1. Yvonne Broby Madsen siger:

  Kære Peter Kenworthy
  Da jeg Googlede trafikstøj i Gladsaxe, fandt jeg din fantastiske artikel, som jeg blev meget glad for at læse.
  Jeg har boet sammen med min mand Uffe i villa, på Bag Fortet 3, 2860 Søborg, siden 1981 og vi har aldrig haft så meget invaliderende trafikstøj som de senere år. Vi har faktisk ingen steder på grunden og i huset for den sag skyld, hvor vi kan være i fred og det er døgnet rundt. Det er især et problem om natten, hvor det er nødvendigt med åbent vindue, om dagen kan det hjælpe med at have radioer tændt i hele huset, til at aflede opmærksomheden fra trafikstøjen.
  Vi mener primært det er trafikstøj fra Ring 3 (E47), vi hører, men også Hillerødmotorvejen (16) og Gladsaxe Ringvej 03 der bidrager til (vores tidligere død og forringet livskvalitet) desværre. Derfor blev jeg så glad, da jeg læste din artikel, fordi der er håb forude 🙏
  Jeg har selv tænkt hvad jeg som borger kan gøre for at fremskynde støjreductionen, og som det første gøre det jeg gør nu, skriver et svar til dig. Jeg har også haft tænkt på at skrive til vores Borgmester Trine Græse, som jeg ved sidder i udvalget for støjreduction i Folketinget, også for at oplyse, at vi sidst i maj først i juli, opleve 3uger med en helt velsignet fred for motorvejene, absolut ingen støj. Måske nogen kunne bruge denne oplysning til noget, nemlig hvad der præcist var lavet af trafikal ændring i denne periode. Det eneste vi bemærkede i den forbindelse var, at hastigheden på Gladsaxe Ringvej 03, var sat ned til 40km/timen, men tænker at det alene ikke kan være årsagen til denne fred vi oplevede, men måske hastigheden på motorvejene også var reduceret. Det var helt tydeligt at pulsen og skuldrene faldt ned og livskvaliteten steg 100%. Så konklusion på denne oplevelse af stilhed, kunne være støjreducerende asfalt og måske indtil dette bliver udført, hastighedsregulering i bymæssig bebyggelse, i netop området motorvejskrydset E47/16.
  Hvis du mener der er andet jeg kan gøre for at fremskynde processen med støjreduction, må du gerne kontakte mig, evt. hvem jeg kan skrive, tage kontakt til.
  Endnu engang tak for dit engagement
  Hilsen Yvonne Broby Madsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top