Almen renovering
Egeparken-2-01-22-20.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ny boligaftale skal sikre at 72.000 almene boliger skal renoveres. I Gladsaxe har Egeparken 2 fået 80 millioner i støttede lån. Foto: Kaj Bonne
Ny boligaftale skal sikre renoveringer af almene boliger. Blandt andet i Egeparken 1 og 2 samt Pileparken 7

Folketingets nye boligaftale skal sikre at 72.000 almene boliger skal renoveres, for at sikre bedre boliger til lejerne, fortalte boligminister Kaare Dybvad Bek (A). Nu kan vi afvikle en kø af renoveringer over hele landet, tilføjede direktør for Danmarks Almene Boliger, Bent Madsen.

Ifølge Transport- og Boligministeriet, vil man nemlig afsætte over 30 milliarder kroner til såkaldte grønne renoveringer af de almene boliger frem mod 2026, hvoraf der bliver fremrykket eller frigivet investeringer for 18 milliarder kroner. Aftalen blev støttet af alle Folketingets partier undtagen Liberal Alliance og Nye Borgerlige.

Gladsaxes borgmester, Trine Græse (A), roser den nye boligaftale, som hun mener understøtter mange af kommunens tiltag og ambitioner.

– Der er ingen tvivl om, at når man renoverer boliger fra 50’erne og 60’erne op til nutidens energistandarder, så er det virkelig noget, der kan mærkes for både beboerne, beskæftigelsen og miljøet. Og med den nuværende krise som følge af coronavirus er det rigtig godt, at der kommer gang i hjulene, udtaler hun.

Tiltrængte penge
I Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe får Egeparken 2 i Søborg tilsagn på 80 millioner såkaldte støttede lån, men kun til cirka halvdelen af den samlede renoveringsudgift. Egeparken 1 har fået 43 millioner og Pileparken 7 i Mørkhøj 50 millioner, fortæller direktør i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Jesper Loose Smith.

– Egeparken 2 har en energimærke G, så det er tiltrængte penge. Blandt andet for at man vil kunne undgå dårligt indeklima og skimmelsvamp. Men vi skal huske at de her penge er beboernes egne penge. Regeringen deler dem ud, men vi har indbetalt dem til Landsbyggefonden, tilføjer Jesper Loose Smith.

Pengene fra Landsbyggefonden har lejerne nemlig selv betalt til via deres husleje.

Gladsaxe Bladet har spurgt de andre almene boligselskaber, der har boliger her i kommunen.

Afdelingerne i GAA har ikke haft sager liggende i Landsbyggefonden og dermed heller ikke fået tilsagn i forbindelse med boligaftalen. GAB har 2-3 sager hvor der er givet tilsagn. Men de skal først drøftes af afdelingsbestyrelsen og af beboerne, når det bliver muligt. Sandsynligvis efter sommerferien, fortæller man.

3B fortæller, at man kun har en boligafdeling i Høje Gladsaxe, og at der her ikke foreligger nogen helhedsplan, det vil sige at den ikke får del i midlerne fra Landsbyggefonden. Og AAB siger at der ikke er planer om fremrykninger, men at der ligger penge klar.

– Vores afdeling 52 ligger i Høje Gladsaxe. Der er i Landsbyggefonden reserveret 300 millioner kroner til renovering af hele Høje Gladsaxe (ikke kun AAB´s afdeling), fordi der er konstateret byggeskader i ejendommene. Skaderne er dog ikke så akutte, at der er aktuelle planer om at fremrykke renoveringen, fortæller Christian Høgsbro, der er administrerende direktør i AAB.

Ifølge Gladsaxe Kommune har Landsbyggefonden allerede nu har peget på seks mulige renoveringsprojekter i Gladsaxe Kommune til sammenlagt mere end 300 millioner kroner.

Passende boliger
Omkring en million danskere bor i en almen bolig, som udgør lidt over 20 procent af de samlede boliger. I Gladsaxe Kommune er der omkring 12.000 almene boliger med over 22.000 beboere, hvilket betyder at næsten 4 ud af 10 boliger i kommunen er almene. I Gladsaxes nabokommuner er der mellem 6 procent (Gentofte) og 56 procent (Herlev) almene boliger.

De almene boliger i kommunen ejes og administreres af otte boligselskaber, og er fordelt på 81 almene afdelinger over hele kommunen. Gladsaxe Kommune fører tilsyn med boligorganisationernes drift og vedligeholdelsen af de almene boliger.

Ifølge Almenboligloven er formålet med de almene boligselskaber ”at stille passende boliger til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje”.

Men ”der kan etableres bedre redskaber for kommunerne, så de kan udfylde deres rolle i forhold til at fastlægge rammer for det lokale boligudbud og føre tilsyn med boligafdelingerne”, vurderer Deloitte i en analyse af renoveringsbehovet i den almene boligsektor, lavet i marts.

Ifølge statistik fra Landsbyggefonden, adskiller sammensætningen af beboerne i den almene boligsektor på flere punkter fra resten af befolkningen. Blandt andet ved at der bor en større andel enlige (med og uden børn) og en større andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Samtidig er uddannelsesniveauet og indkomsten lavere hos dem der bor i almene boliger.

Egeparken 2 på Provst Bentzons Vej er et af de steder i Gladsaxe, der kommer til at nyde godt af den nye boligaftale. Foto: Kaj Bonne.

Egeparken 2 på Provst Bentzons Vej er et af de steder i Gladsaxe, der kommer til at nyde godt af den nye boligaftale. Foto: Kaj Bonne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top