Corona udsatte evaluering af cykelstier
Det er ikke længe siden, at cykelstierne på Klausdalsbrovej blev færdige. Det er stadig vores plan at evaluere projektet og måle hastigheder på vejen, så vi kan få et klart billede af trafiksituationen.

Carsten Høeg Maegaard, Teamleder for Veje og Trafik, Gladsaxe Kommune

Det er ikke længe siden, at cykelstierne på Klausdalsbrovej blev færdige. Det er stadig vores plan at evaluere projektet og måle hastigheder på vejen, så vi kan få et klart billede af trafiksituationen. Det ville vi gerne have gjort her i foråret, men desværre har Corona-krisen gjort, at trafikken ikke ville være repræsentativ for en normal trafiksituation. Det kan jeg kun beklage. Det er planlagt, at trafiktællinger med hastighedsmålinger vil finde sted i løbet af efteråret. Under Corona-krisen har der desværre – ikke kun i Gladsaxe, men på landsplan, været mange situationer, hvor bilister har overtrådt de lokale hastighedsgrænser. Der er dog ikke registreret uheld på Klausdalsbrovej på grund af hastighed, siden projektet blev færdigt.

Trafik- og Teknikudvalget har netop besluttet, at der skal udarbejdes en ny, samlet trafiksikkerhedsplan, der kan danne ramme om det fremtidige arbejde med at forbedre sikkerheden og trygheden på vejene i hele Gladsaxe. Det arbejde vil begynde i år og indebære samarbejde med borgere, institutioner, skoler m.v. for at sikre lokal forankring. Her vil jeg opfordre Palle Thomsen og andre til at bidrage med gode ideer. En rundkørsel i krydset Stengårds Alle, bliver dog næppe en løsning, da det er et fysisk større anlæg, som vil kræve ekspropriation i de nærliggende borgeres haver.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top