Gradvis genåbning
Besøgsforbud og besøgsrestriktioner på plejeboligerne og Kildegården ophæves gradvist

Besøg på Gladsaxes plejeboliger skal fortsat så vidt muligt gennemføres udendørs. Hvor dette ikke er muligt, er der nu mulighed for beboerne at modtage indendørs besøg af 1-2 faste besøgspersoner. I første omgang indtil 1. september 2020 eller til andet bliver udmeldt. Derudover er det et krav, at alle gældende hygiejniske forholdsregler overholdes, såsom afstandskrav på to meter samt god håndhygiejne, fortæller Gladsaxe Kommune.

Det vil fortsat ikke være muligt at opholde sig på fællesarealerne, og man er fortsat som besøgende forpligtiget til selv at medbringe egne drikkevarer. Cafeerne, festsale, fysioterapi og aktiviteter som seniorfitness vil fortsat holde lukket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top