Lærer af coronaskolen
Bagsværd-Sø-forår-2020-1.jpg
Rammerne for mange skolebørn har på nogle områder været friere under coronakrisen. Og så har vejret tilladt en del udeliv. Foto: Peter Kenworthy.
Lærere og skoledere vil fortsætte med friere rammer og kortere skoledage efter coronakrisen

At skoledagen på Gladsaxes skoler har været anderledes under coronakrisen, kan ingen vist være i tvivl om. Men kan politikerne, forvaltningerne og skolerne lære noget af den undervisning og de rammer, som skolerne har haft efter at eleverne er kommet i skole? Eller er der bare tale om en nødløsning, hvor alle har gjort hvad de kunne, og undervisningen og forholdene for børn og lærere har været derefter?

Danmarks Lærerforening mener at vi skal bruge corona-erfaringerne til at gøre skoledagen bedre, når skolerne igen skal følge de almindelige regler, for corona-perioden har vist, hvor meget bedre skoledagen vil være, hvis den blev kortere.

– Lærerne har vist, at de har kunnet levere, når de er blevet sat fri, som vi har set under nødundervisningen, som giver friere rammer til skolerne, fortæller formand for Lærerforeningens undervisningsudvalg Regitze Flannov til Folkeskolen.dk

– Hvis jeg var undervisningsminister, ville jeg bruge det her til at reflektere over skolereformen, og hvad det er, der har fungeret godt i denne her periode og så kombinere de to ting, mener formanden for skolelederne, Claus Hjortdal.

Både Lærerforeningen og Skolelederforeningen fortæller, at de har fået tilbagemeldinger om gladere børn og færre konflikter i løbet af skoledagen under coronakrisen.

Relationer frem for chat
– Det tager vi hul på at drøfte den 11. juni på et møde med skolelederne, men vi vil selvfølgelig også meget gerne have drøftelser med lærere, pædagoger, de faglige organisationer med flere, når vi er tilbage efter sommerferien, fortæller skolechef i Gladsaxe Kommune, Michael Mariendal.

– Men når vi tager alt det skræmmende, som en pandemi medfører, ud af ligningen, så står der også mange positive skoleerfaringer i kø for at blive høstet efter måneder med fjern- og nødundervisning, som det vil være vigtigt at tage med, når vi på et tidspunkt kan vende tilbage til ”almindelig” undervisning, tilføjer han.

Ifølge formanden for Gladsaxe Lærerforening, Thomas Agerskov, har coronaen blandt andet vist, at det relationelle mellem elever og lærere, og eleverne imellem, er fantastisk vigtigt, samt at skolen er meget mere end en kold jagt på simple resultater. – Vi har erfaret, at de mange IT-løsninger kan meget, men bestemt også har sine begrænsninger. Videokonferencer, chat, mailkontakt med videre er relevante supplementer ind i skolen, men kan ikke gøre det ud for skolen, fortæller han.

– Professionelt råderum, dømmekraft og iderigdom bliver essentielle begreber, når vi skal bygge et samfund, der i højere grad skal imødekomme forandringer. De seneste måneder har vist, at skolerne er særdeles omstillingsduelige, tilføjer Thomas Agerskov.

FAKTA
Regeringen indgik i sidste uge en aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om at fordele 275 millioner kroner ekstra til folkeskolen i 2020, og yderligere millioner i de efterfølgende år, for at sikre flere lærere i folkeskolen og give folkeskolen de nødvendige rammer og ressourcer.
Folkeskolereformen fra 2013 havde blandt andet en længere skoledag og bedre trivsel som mål. Der er dog ikke overordnede tegn på, at reformen har haft positiv betydning for elevernes faglige resultater, konkluderede Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, i en rapport i januar.
Trivselsmålingerne for Gladsaxe Kommune viser samtidig en lille tilbagegang for trivslen på mange af Gladsaxes skoler siden folkeskolereformen blev igangsat, mens enkelte har set en fremgang.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top