Landevejskørsel på Klausdalsbrovej
I sommeren 2018 blev der anlagt dejlige cykelstier på Klausdalsbrovej på strækningen mellem Buddinge Hovedgade og Gladsaxe Møllevej.

Palle Thomsen, Klausdalsbrovej 123

I sommeren 2018 blev der anlagt dejlige cykelstier på Klausdalsbrovej på strækningen mellem Buddinge Hovedgade og Gladsaxe Møllevej. Og i samme anledning blev der indført parkeringsforbud. Jeg og andre borgere på vejen forsøgte at få kommunen til at lave nogle bedre hastighedsnedsættelse foranstaltninger, når der nu alligevel skulle arbejdes på vejen. Også med den bekymring, at cykelstier og parkeringsforbud blot ville give endnu bedre betingelser for at køre hurtigt. Der er påbudt 40 km/t.Så jeg og andre bad indtrængende kommunen om at overveje nogle bedre foranstaltninger, når der alligevel skal arbejdes på vejen. En form for rundkørsel i krydset Stengårds Alle ville sikkert have god effekt. Muligheder for parkering på vejen ville også hjælpe.

Desværre afviste kommunens vejingeniør dette med den begrundelse, at når kørebanen bliver smallere opfordrer den til, at man kører langsommere. Så altså ingen planer om at anlægge en rundkørsel eller andet. Man kunne håbe, at ingeniøren fik ret, men desværre er det os, der bor på vejen, der fik ret i vores antagelser. Der bliver nu kørt betydeligt hurtigere end før, grænsende til helt uansvarlige hastigheder. Vejen inviterer de mange ligeglade tåber til dette. Der er jo hverken cyklister eller parkerede biler i vejen for dette. Og en fin vej at benytte under anlæggelse af letbanen. Mit læserbrev er et nødråb til kommunen om at få gjort noget ved dette og til at tro mere på borgerne på vejen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top