- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Når Sydhavnen kommer til Bagsværd

Astrid Søborg, byrådsmedlem (V) i Gladsaxe, gruppeformand

For højt byggeri og et område ude af harmoni med det øvrige Bagsværd. Det var Venstres bekymring ved byrådets behandling 27. maj 2020 af en ny plan for erhvervskvarteret i Bagsværd, også kaldet Bagsværd Bypark, som Venstre derfor valgte at stemme nej til. Et flertal bestående af S, SF, Ø og DF har besluttet, at der kan bygges i 5 etager i området, hvilket er ude af trit med hovedparten af det etagebyggeri, som findes i den stationsnære del af Bagsværd, som er 3-4 etager.

Med 5-etagers byggeri forudser Venstre også, at Vadstrupvej, som ligger mellem Hillerødmotorvejen og Bagsværd centrum, vil opleves som en tunnel, ligesom vi frygter, at området kan blive ramt af nogle af de samme fejltagelser, som findes i andre nyudviklede områder som f.eks. Sydhavnen i København. At planen opererer med en blanding af boliger og erhverv i området mener vi er med til at vanskeliggøre og komplicere en udvikling af erhvervskvarteret, og vi pegede derfor på behovet for en skarpere opdeling af arealet i det nuværende erhvervskvarter mellem boliger og erhverv.