- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Naturområder til eksamen

Der er i alt undersøgt og vurderet 73 naturområder i Gladsaxe Kommune, herunder Bagsværd Sø, Lyngby Sø, Hareskoven, Høje Gladsaxe Park, Smør- og Fedtmosen, samt en række mindre søer og grønne områder.

– Generelt set viser analysen, at 30 områder opfylder International Union for Conservation of Natures (IUCN) standard og kan dermed blåstemples efter højeste internationale standard for naturbeskyttelse. For Gladsaxe Kommune er det beregnet, at i alt 7,1 procent af kommunens areal opfylder IUCN´s krav til at være beskyttet natur, kan man læse i referatet fra maj måneds møde i Trafik- og Teknikudvalget.

Gladsaxe Kommune har syv fredede områder, hvoraf Radiomarken, Smør- og Fedtmosen og Bagsværd Søpark lever op til IUCN’s standard. Bagsværd Sø, Lyngby Sø og Nydam er ikke tilstrækkeligt plejet til at sikre og forbedre den økologiske tilstand, hvorfor de ikke lever op til IUCN standard. Fredningsbestemmelserne for Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen samt fredningsbestemmelserne for Gladsaxe er vurderet til ikke at være tilstrækkelige i forhold til naturbevarelse, tilføjes det i referatet.

IUCN er en uafhængig international organisation som har til formål at fremme bevarelse og bæredygtig udnyttelse af de naturlige ressourcer.