- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Nej til yderligere fortætning af Vadstrupvej-området

Lars Abel, byrådsmedlem (C)

Vi har plads til og brug for at udvikle Skovbrynet Skole, som kan dække også fremtidige behov for skoletilbud i den del af Bagsværd. Vi har ikke behov for at bygge en helt ny skole på grunden ved Ringbo. Den kommer til at koste mindst en halv milliard kroner. En helt unødvendig udgift. Dertil kommer de øvrige institutioner. Alt i alt et samlet projekt til over en milliard kroner.

Forslaget til helhedsplan for Ringbo, som Økonomiudvalget bad om tilbage i februar 2020, skulle give plads til en ny skole, et dagtilbud, idrætsfaciliteter og ungecafé. Samtidig ønsker Københavns Kommune, som ejer hele Ringbo-grunden, at der bygges flest mulige boliger, og at man bevarer et mindre botilbud for handicappede.

Jeg er stærkt bekymret for, om der virkelig er ordentlig plads til alt dette. Jeg frygter, at det næste, byrådet beslutter, er en så kraftig bebyggelse på Ringbo-grunden, at den fortætning, vi ser i Bagsværd Bypark, nu udvides til endnu et højt, tæt og overbebygget bykvarter i hele Vadstrupvej-området. Det gør området til ”beton-ørken”, og tager heller ikke hensyn til de forskellige institutioners funktionalitet. Det betyder samtidig et farvel til store grønne landskabelige værdier.

Konservative er imod den kraftige fortætning i Vadstrupvej-området. Konservative mener ikke, at den store befolkningstilvækst i Gladsaxe, som flertallet i disse år gennemfører, er et mål i sig selv, eller til gavn for de nuværende borgere i kommunen.