Sjældent syg
Syg-forkølet-COLOURBOX28565612.jpg

????????????

Coronakrisen vil sandsynligvis forandre vores måde at se mange ting på, også i forhold til sygefravær. Foto: Colourbox.
Gladsaxe Kommune har Sjællands laveste sygefravær. Men coronakrisen kan nødvendiggøre en ”ny normal” for medarbejdere og børn

Det gennemsnitlige sygefravær i alle landets kommuner lå på 12,1 dage per fuldtidsstilling i 2019. I Gladsaxe ligger tallet på 11,2 og i landets andre kommuner mellem 9 og 14 dage. Statistikken er baseret på fraværsdata indhentet fra KMD A/S og Silkeborg Data.

Coronakrisen vil dog sandsynligvis forandre vores måde at se tingene på, sagde borgmesteren i sin grundlovstale, hvor hun samtidig talte om at komme tilbage til ”en ny normal”, hvor medarbejderne eksempelvis kan blive hjemme, hvis de eller børnene er småsløje.

– Vi er nødt til som samfund, som kommune, som arbejdsgivere, at finde en vej hvor medarbejderne de kan blive hjemme, hvad enten det er dem selv eller deres børn, som er småsløje, fortalte borgmesteren.
Til Gladsaxe Bladet fortæller Trine Græse efterfølgende, at der er nogle ting som vi allerede kan lære af.

– Vi har, uden at tænke så meget over det, vænnet os til at både børn og voksne går på arbejde, i dagtilbud og i skole når vi er småsløje. Det er blevet det normale, og det giver da stof til eftertanke, fortæller borgmesteren.

– Børnefamilierne fortæller i dag at deres børn aldrig har været mindre syge end de er nu. Ønsker vi os så tilbage til den ”normal” som vi kom fra? Det kan være, at det kræver en højere grad af fleksibilitet, både fra arbejdsgiver og som arbejdstager, at få det til at hænge sammen på en god måde, tilføjer hun.

Tillidsbaseret arbejdsfællesskab
Man kunne eksempelvis overveje at have færre børn i daginstitutionsgrupperne, eller mere hyppig rengøring på kommunens institutioner – tiltag som kan have været med til at sænke sygefraværet under coronakrisen. Eller se på sammenhængen mellem personaleressourcerne og arbejdsopgaverne eller praksissen med sygefraværssamtaler.

– Som udgangspunkt er der ikke noget galt med sygefraværssamtalerne, men hvis lederen bombarderer folk når de er syge, så er de ikke så godt. Men det er en svær balancegang, for det er vigtigt at folk ikke føler sig pressede, men på den anden side påvirker sygdom kollegaerne, der så skal løbe stærkere, siger formanden for HK Gladsaxe, Lisbeth Hoffmann.

Og så har man kunne se, at folk overvejende arbejder flittigt hjemmefra, og det kan man jo tænke over fremadrettet, tilføjer hun.

Dansk Magisterforenings formand, Camilla Gregersen, mener også at hjemmearbejdsperioden har cementeret, at alle gerne vil levere et godt stykke arbejde og har oplevet at have bedre tid til opgaverne, samt i højere grad har kunne levere en kvalitet, som de er tilfredse med.

Hun tilføjer at vi nu har mulighed for at udvikle bedre, friere og mere effektive rammer, som ikke nødvendigvis kan løses digitalt.

– Men en ny normal skal være tillidsbaseret, og vi skal samtidig sørge for, at arbejdsfællesskabet kan udvikles. Det er ikke alt, der egner sig til digitale løsninger, for kollegaskab og fællesskab på arbejdspladserne skal plejes og løbende fornyes, mener Camilla Gregersen.

Skal have brudt smittekæderne
En af de vigtigste lektier man kan lære af coronakrisen er at vi skal have brudt smittekæderne. Og derfor er det glædeligt at høre borgmesteren sige, at hvis man ikke er rask, skal man blive hjemme, fortæller faglig sekretær i FOA, Janine Almy.

For hvis en halvsløj medarbejder bliver hjemme i stedet for at gå på arbejde og smitte flere kolleger, vil det spare penge på vikarkontoen. Og på samme måde vil der være en samfundsmæssig gevinst i at man ikke sender sit halvsløje barn i institution og derved risikerer at smitte både pædagoger, andre børn og deres forældre, tilføjer hun.

– Nu håber jeg så bare, at de lokale ledelser også har hørt og forstået borgmesterens budskab, så vi ikke skal blive ved med at høre fra medlemmer, der føler sig pressede til at gå på arbejde, selvom de er syge, siger Janine Almy.

Formanden for BUPL Storkøbenhavn, Jon Olufson, siger at han hilser en ny normal velkommen, hvor der ikke er medarbejdere, der presses eller føler sig pressede til at møde syge op på arbejde, og hvor det også er acceptabelt at være hjemme med sine syge børn.

Udover social afstand, hygiejne og masser af sprit, har man i daginstitutionerne også lært af coronakrisen, at øget rengøring af institutionerne har en stor indvirkning på antallet af sygedage, tilføjer han.

– Institutionerne er blevet gjort rent flere gange dagligt, flader er rene, legetøjet er blevet rengjort og sprittet af to gange dagligt, og det har helt sikkert medført mindre smittespredning af alle de sygdomme vores børn plejer at dele flittigt mellem sig. De sidste par måneder har der været markant færre syge børn, markant færre snotnæser og det har den ekstra rengøring helt sikkert haft en positiv indvirkning på, mener Jon Olufson.

Ny normal skal være bredt forankret
Trine Græse pointerer at hun ikke har alle svarene på nuværende tidspunkt, men at der er nogle ting, som vi skal lære af. Blandt andet at det store fokus på hygiejne har haft en betydning, ligesom det har en betydning, at både børn og voksne bliver hjemme hvis de er småsløje.

– Jeg ser ikke nogen modsætning mellem dette og det systematiske arbejde med sygefraværet som vi har. Måske snarere tværtimod. Jeg ønsker at fastholde det lave sygefravær, der har været i den her periode, hvor vi har gjort mange ting anderledes. Hvis vi har gjort os nogle erfaringer, der kan bruges fremover – så skal vi da gøre det. Jeg kender ikke svarene, og det vil også være noget vi skal drøfte med medarbejdere, med forældre, i kommunerne, i Folketinget og i fagbevægelsen. Det er nogle drøftelser som jeg ser frem til, så vi alle sammen i fællesskab får skabt ”en ny normal”, som er bedre end den vi kom fra, tilføjer borgmesteren.

FAKTA
Ifølge praksis for sygefraværssamtaler i Gladsaxe Kommune, skal lederen allerede på første sygedag være i kontakt med den sygemeldte medarbejder. Lederen er også forpligtet til at afholde samtale med en medarbejder, der indenfor 12 måneder har haft 4 sygefraværsperioder og/eller 15 sygedage.
Gladsaxe Kommune har forskellige samtaletyper, der bruges i forbindelse med sygefravær, der ifølge kommunens sygefraværsvejledning har til formål at forebygge og reducere sygefravær.
Lederen kan holde flere sygefraværssamtaler i et sygeforløb.
”I så fald vil ’tonen’ blive skærpet fra samtale til samtale … [og] i sidste ende kan sygefraværssamtaler munde ud i en indstilling til afsked”, står der i vejledningen.
Sygefravær er både et problem for den syge medarbejder, kollegaerne og arbejdspladsen ”og lederne og medarbejderne har en fælles interesse i, at sager om sygefravær bliver håndteret hensigtsmæssigt og værdigt”, tilføjes det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top