- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Skulle diskutere ansvarligt virksomhedsnetværk

Det skulle egentlig have været en diskussion om etableringen af et såkaldt socialt ansvarligt virksomhedsnetværk, om samarbejde med virksomhederne, og om at hjælpe udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet, til byrådsmødet den 27. maj.

En netværk som der var stor enighed i byrådet om, er et godt initiativ.

– En stor del af vores ledige i Gladsaxe Kommune har andre udfordringer end ledighed, og det er derfor en vigtig del af kommunens beskæftigelsesrettede arbejde, at der bliver kigget på nye muligheder og samarbejdsfora med virksomhederne i kommunen, indledte næstformanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kristine Henriksen (A), med at fortælle.

Her var virksomhedsnetværket en god måde at nytænke kommunens samarbejde med virksomhederne på, og der var gode erfaringer med sådanne tiltag i andre kommuner, tilføjede hun.

Ophedet diskussion
Men diskussionen drejede hurtigt over på proces og en hel masse andet.

Lise Tønner (udenfor parti) og Lene Svendborg (udenfor parti) havde nemlig stillet et ændringsforslag, da sagen blev behandlet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 5. maj, hvor man blandt andet foreslog at formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skulle gøres til næstformand for netværket, hvor borgmesteren var formand, hvilket et flertal tiltrådte. Kristine Henriksen (A) stemte imod og begærede sagen i byrådet.

Og det var blandt andet årsagen til, at der blev talt med pænt store ord i den næste times tid.

– Der har været snak om, at hvis andre end borgmesteren var med i udvalget, så var det en politisering af udvalget. Det synes jeg er skudt fordi. At det er borgmesterpartiet så meget imod, med en repræsentant fra BIU [Beskæftigelses- og Integrationsudvalget] i netværket forstår jeg ganske enkelt ikke, sagde Lene Svendborg (udenfor parti).

– Jeg er rimelig chokeret over, som ny byrådspolitiker, at se hvordan en ret lille sag, som er meget fornuftig, kan vække så meget politisk furore, hvor Socialdemokratiets næstformand i BIU går videre med sagen i byrådet, fordi hun er utilfreds med den indstilling som et flertal i BIU har, fortalte formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Michael Dorph Jensen.

– I det forslag som Kristine Henriksen lægger frem, ender det med at BIU bliver skubbet ud, formanden kan deltage lidt som observatør, og vi får bare en afrapportering i udvalget. Jeg synes godt nok at det er en mærkelig beslutning … Det er skammeligt, den måde det skal ende på, mente Martin Skou Heidemann (V).

Ole Skrald (A) fortalte, for sin del, at han slet ikke forstod diskussionen.
– Man har mulighed for standsningsret [hvor udvalgsmedlemmer, i henhold til den kommunale styrelseslov, kan begære en udvalgsbeslutning i byrådet] i alle udvalg. Nogen gange er det bare fordi man godt gider høre sig selv tale nede i byrådssalen, andre gange er det fordi der måske er et alternativt flertal. Vi kan jo ikke gøre for i vores parti, at der er to der har meldt sig ud, og sat sig over i Enhedslisten, og så bliver vi stemt ned i nogle af udvalgene. Og så må vi tage tingene i byrådssalen for at have et flertal. Og sådan er politik, sagde han.

Lise Tønner (udenfor parti) svarede, henvendt til Ole Skrald:
– Den der tone, den må du pakke lidt væk, og egentlig også de påstande som du slynger omkring dig. Der var mange grunde til at jeg blev løsgænger, og jeg er blevet bekræftet i flere af dem i aften.

Stort set enige
Der var dog også mere formildende toner hos byrådsmedlemmerne.
Torben Madsen (Ø) sagde at han var ærgerlig over at der, som han udtrykte det, ”gik lidt politisk hane- eller hønekamp” i sagen. Han forslog at man kombinerede de to forslag, da han mente at de var tæt på hinanden.

Også Christina Rittig Falkberg (B) påpegede, at man sad og talte om to forslag som var meget tæt på hinanden.

– Og det betyder jo så, heldigvis, at vi stort set er enige om denne her sag.

Og Lars Abel (C) forslog, at sagen gik tilbage til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, som kunne få synspunkterne til at mødes til fornyet behandling, hvilket dog blev stemt ned af A, B, F og O.

Vedtog ændringsforslag
Kristian Niebuhr (O) mente dog at nu skulle byrådet tage over, så man kunne få taget en afgørelse.

– For ellers kan denne her leg blive ved, frem og tilbage, mente han.
– Jeg er rigtig glad for at der er så stor opbakning som der er til, at vi opretter sådan et netværk her. Fordi jeg er sikker på, at det kan blive et rigtig godt grundlag for arbejdet med nogle af dem som er på kanten af arbejdsmarkedet, sagde borgmester Trine Græse (A), afslutningsvis.

Og byrådet endte med at stemme om, og vedtage, et ændringsforslag, fra A, F og O, hvor borgmesteren bliver formand for netværket og næstformanden for netværket vælges blandt en af de deltagende repræsentanter for erhvervslivet, samt at formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget inviteres med som observatør, som A, B, F og O stemte for.