- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Stort og småt

Der bliver færre børn end beregnet i Gladsaxe i fremtiden, og der er derfor et behov for at justere implementeringsplanen i dagtilbudsstrategien, så der ikke bliver bygget mere end der er behov for, fortalte formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, Claus Wachmann (B), under et dagsordenspunkt om justering af implementeringsplan i dagtilbudsstrategi 2, til sidste uges digitale byrådsmøde.

– Det betyder at tre ottegruppers-børnehuse og et seksgruppers-børnehus tages ud af planen, mens der tilføjes et firegruppers-børnehus i Mørkhøj, fortalte han.
Der fulgte derefter en timelang diskussion, hvor uenigheder om store kontra små børnehuse igen blussede op.

Valgmuligheder og velovervejelse
Enhedslistens havde i sin tid stemt imod dagtilbudsstrategien.
– Siden vi vedtog dagtilbudsstrategien, er der sket en række ting, og vi burde stoppe op og overveje om der var noget der gjorde, at vi skulle revidere strategien, fortalte Trine Henriksen (Ø).
Blandt andet i forhold til at sikre variation i kommunens børnehuse, fordi det er svært at lære mange børn at kende i de store børneinstitutioner, fordi der er forældre der ønsker små institutioner, og fordi det kan være mere bæredygtigt at bevare end at bygge nyt, tilføjede hun.

Venstre støttede Enhedslistens forslag om at se på tingene igen, fortalte Astrid Søborg (V). Blandt andet i forhold til at bevare nogen af dagtilbudsgrundene som i forvejen bruges, i stedet for at bruge penge på at bygge nyt, og bruge pædagogernes corona-erfaringer med at bruge mere tid ude i naturen.

– Jeg er helt overbevist om at borgerne vil sætte pris på at de får valgmuligheder. Der er nogen der gerne vil have de store [børnehuse], men der er også nogen der gerne vil have de små, tilføjede Astrid Søborg.

Bæredygtighed og budgetforhandlinger
Lars Abel (C) var åben overfor andre løsninger, men anerkendte den forligsaftale der var indgået, og mente at eventuelle ændringer derfor skal ske i forbindelse med fremtidige budgetforhandlinger.
Og småt er ikke bare entydigt godt, når man snakker om børneinstitutioner, mente Jakob Skovgaard Koed (A).

– Men fleksibilitet i de dagtilbud vi anlægger, det er godt, så de kan indrettes på de pædagogiske præmisser, tilføjede han.
SF’s Serdal Benli fremhævede strategiens fokus på fagligt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige børnehuse, med gode rammer for børn og medarbejdere.

– De størrelser vi har i Gladsaxe, det er ikke størrelser som man har i København med vanvittigt mange børn samlet et sted, pointerede han, og tilføjede at institutioner af en vis størrelse skaber mindre sårbarhed i forhold til personale, hvilket man har set under coronaen.

Og det er nogen rigtig gode dagtilbud vi har, selvom vi kan være uenige om detaljerne, pointerede Claus Wachmann (B), hvilket ingen erklærede sig uenige i.

For og imod
Trine Henriksens forslag om blandt andet at undersøge muligheden for at bevare en række mindre børnehuse og skovgrupper blev stemt ned, selvom Enhedslisten, Venstre, Lene Svendborg og Lise Tønner (begge udenfor parti) stemte for. Det samme gjorde Lene Svendborg og Lise Tønners forslag om at bevare og eventuelt renovere flere af de små daginstitutioner, der står til at blive afviklet.

Byrådet vedtog derimod den nye, justerede implementeringsplan for dagtilbudsstrategi 2, der oprindeligt blev godkendt af byrådet i januar 2019.

Efter planen skal der bygges syv nye børnehuse med plads til mellem 88 og 176 ”enheder” mellem 2021 og 2025. Samtidig skal otte børnehuse på mellem 20 og 112 ”enheder” afvikles eller nedrives.