- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Sund økonomi


– De økonomiske resultater for 2019 vidner om, at vi i Gladsaxe har en sund og stærk økonomi med plads til velfærd, fortalte borgmester Trine Græse (A), da kommunens årsrapport for 2019 blev andenbehandlet i byrådet den 27. maj.

Rapporten viste blandt andet en strukturel balance på næsten 500 millioner kroner, hvilket er over 100 millioner højere end oprindeligt budgetteret. Årets samlede resultat var et overskud på 144 millioner, hvilket især skyldes færre udgifter til service og forsørgelse, samt indtægter fra salg af HMN GasNet P/S.

Det at kommunen har penge på kistebunden er nødvendigt, for at kommunen kan lave store velfærdinvesteringer som svanemærkede daginstitutioner eller nye boliger på Kellersvej, når vi ikke rammer hovedet op i anlægslofter, sagde Christina Rittig Falkberg (B).

Martin Skou Heidemann (V) og Trine Henriksen (Ø) var dog ikke helt så glade for det store overskud.

– Det er et stort og flot overskud, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er for stort og for flot. Det der skal gøre at vi kommer videre efter coronakrisen er netop at der kommer gang i økonomien, sagde han.

Han luftede blandt andet idéer som skattenedsættelser og nedsættelse af institutionstakster som måder at gøre dette på.

– Der er jo områder, for eksempel på specialområdet, ældreområdet og daginstitutionerne, hvor vi absolut godt kunne bruge flere pædagogiske kræfter og flere SOSU-hjælper, tilføjede Trine Henriksen (Ø). pk