- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Uvidenhed eller?

Kristian Niebuhr, Gladsaxe Byråd, Gruppeformand, Dansk Folkeparti

Martin Skou Heidemann fra Venstre havde den 27.05.20 et læserbrev i GB.
Martin S. Heidemann retter et angreb på alle andre partier i Byrådet for at se bort fra idræt, kultur og folkeoplysning, når det galt fremrykning af anlægsopgaver. Martin S. Heidemann skriver at beslutningen er taget i økonomiudvalget. Det er jo ikke rigtigt, ØU indstiller til Byrådet, her blev indstillingen, som Martin så rigtigt skriver, vedtaget af et enigt Byråd.

Hvis Martin S. Heidemann ville have haft en anden indstilling, så kunne han og Venstre jo være kommet med et eller flere ændringsforslag, men det gjorde Martin S. Heidemann og Venstre ikke (uvidenhed eller?).
Dansk Folkeparti som ikke er medlem af Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, har ikke set nogle forslag fra Martin S. Heidemann eller Venstre på dagsordenen til KFIUs møde i maj eller det kommende møde i juni. Så det lyder lidt som tomme tønder buldrer mest?

Martin S. Heidemann antyder også, at vi ikke ”kun” skal fremrykke opgaverne, men tage pengene fra kommunekassen. Martin S. Heidemann og Venstre er med i budgetforliget og burde vide, at skal man tage ikke budgetterede penge op af kommunekassen, så skal budgetforligspartierne indkaldes til møde og blive enige. Men heller ikke her har der været noget initiativ fra Venstre og Martin S. Heidemann.