- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Vi fravalgte ikke kultur, idræt og folkeoplysning

Katrine Skov, formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Serdal Benli, formand for Folkeoplysningsudvalget

I forbindelse med coronakrisen er det lykkedes Gladsaxe Kommune at fremrykke anlægsprojekter for over 60 mio. kr. for at støtte det private erhvervsliv. Kultur-, fritids- og idrætsområdet har desuden gang i nogle rigtig store projekter, som skaber både vækst og arbejdspladser. Det gælder ny skøjtehal, miljøvenlig udskiftning af kunstgræsbaner, udvidelser af faciliteter til vægtløftning og renovering af AB’s omklædningsrum. Derudover har vi to anlægspuljer til udskiftning af IT på biblioteket og større inventar. Dem bruger vi, efterhånden som behovet opstår. For det giver ingen mening at udskifte IT eller inventar, som ikke fejler noget.

De seneste år har vi styrket samarbejdet med foreningerne, så de er med til at prioritere investeringer i forhold til deres ønsker og behov. Og med den nye, årlige brugerbehovspulje kan vi gennemføre mindre projekter hen ad vejen. Det er faktisk en ret unik model, som giver mening og sikrer Gladsaxes foreningsliv stor indflydelse.

Så der sker rigtig meget i Gladsaxe – også på kultur-, fritids- og Idrætsudvalgets område. Alligevel mener Martin Skou Heidemann, Venstre, at alle øvrige partier i Byrådet har fravalgt området, da vi besluttede at fremrykke anlægsprojekter. Men MSH vil bruge penge, han ikke har. For vi kan ikke fremrykke anlægsprojekter, der ikke er sat penge af til i budgettet. Og nye projekter forhandler vi om, når budgetforhandlingerne går i gang efter sommerferien.