For mange børn svigtes
Flere anmeldelser af vold og overgreb mod børn og flere oplever mobning, konkluderer rapport fra Børns Vilkår

Rapporten ’Status 2020: Svigt af børn i Danmark’, som Børns Vilkår og TrygFonden står bag, viser at antallet af anmeldelser om fysisk vold mod børn er steget fra 3.292 anmeldelser i 2014 til 6.867 anmeldelser i 2019.

Antallet af anmeldelser af seksualforbrydelser er også næsten fordoblet fra 2010 til 2019, og rapporten viser desuden at der, for første gang i flere år, ses en stigning i antallet af børn, der oplever at blive mobbet.

– Der er for mange børn i Danmark, som oplever alvorlige svigt – i flere tilfælde svigt, der forstærkes af, at de ikke får den hjælp, som de har brug for, siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

I 2019 havde rådgiverne på BørneTelefonen i alt 2.276 samtaler om vold. Heraf handlede to ud af tre samtaler om fysisk vold – resten om psykisk vold. Rapporten henviser til en undersøgelse, der viser, at sagsbehandlingen af børnesager ofte ikke lever op til lovkravene.

Den 1. april 2019 trådte en ny straffelovsbestemmelse i kraft, der kriminaliserer psykisk vold.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top