- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

For mange børn svigtes

Rapporten ’Status 2020: Svigt af børn i Danmark’, som Børns Vilkår og TrygFonden står bag, viser at antallet af anmeldelser om fysisk vold mod børn er steget fra 3.292 anmeldelser i 2014 til 6.867 anmeldelser i 2019.
Antallet af anmeldelser af seksualforbrydelser er også næsten fordoblet fra 2010 til 2019, og rapporten viser desuden at der, for første gang i flere år, ses en stigning i antallet af børn, der oplever at blive mobbet.
– Der er for mange børn i Danmark, som oplever alvorlige svigt – i flere tilfælde svigt, der forstærkes af, at de ikke får den hjælp, som de har brug for, siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.
I 2019 havde rådgiverne på BørneTelefonen i alt 2.276 samtaler om vold. Heraf handlede to ud af tre samtaler om fysisk vold – resten om psykisk vold. Rapporten henviser til en undersøgelse, der viser, at sagsbehandlingen af børnesager ofte ikke lever op til lovkravene.
Den 1. april 2019 trådte en ny straffelovsbestemmelse i kraft, der kriminaliserer psykisk vold.