Frihed eller tvang?
Formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Dorthe Wichmand (SF), glemmer i sit læserbrev at nævne vigtige detaljer vedrørende mit ændringsforslag om hverdagsteknologi på sundheds- og ældreområdet.

Lene Svendborg, Gladsaxe Byråd

Formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Dorthe Wichmand (SF), glemmer i sit læserbrev at nævne vigtige detaljer vedrørende mit ændringsforslag om hverdagsteknologi på sundheds- og ældreområdet.
Jeg ønskede at ændre ordlyden i kvalitetsstandarderne – en ordlyd, der reelt ikke giver borgeren mulighed for at takke nej til teknologisk hjælp fremfor almindelig hjemmehjælp udført af et menneske.
For mig er det vigtigste, at beslutningen er borgerens og ikke forvaltningens.

MED-udvalget, der repræsenterer medarbejderne, afgav et høringssvar til teksten, der udtrykker noget lig dét, der indgik i mit ændringsforslag.

Herudover glemmer DW at fortælle, at V, Ø og DF stemte FOR ændringsforslaget. Så der er en del byrådsmedlemmer, der som jeg, gerne vil overlade den endelige beslutning til borgeren.
Formanden skriver yderligere “… borgerne skal bestemme over eget liv.”

Mener formanden virkelig, at det at fratage borgeren retten til at sige nej til hverdagsteknologi stemmer overens med den udtalelse?
Ligeledes skriver DW “… for hvem ønsker at være afhængige af fremmede?”

Dette argument hørte jeg ofte i den socialdemokratiske gruppe, når vi drøftede hverdagsteknologi.

Hvis argumentet holder, forstår jeg SLET ikke, hvorfor S og SF holder så̊ stejlt på den magtfuldkomne ordlyd i kvalitetsstandarderne?

For i så fald må det være få borgere, der ønsker den kompenserende hjælp – den hjælp, der udføres af “fremmede”…… det vil sige kommunens SOSU-medarbejdere.
At give borgerne valgfrihed, betyder tryghed og anerkendelse – DET finder jeg respektfuldt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top