Handicappede mangler retssikkerhed
Handicapped-COLOURBOX29229536.jpg

Handicapped woman very sad and thinking on her life

Nogle handicappede er lidt på herrens mark, når det gælder retssikkerhed og hjælp i kommunal regi, viser ny rapport. Foto: Colourbox.
Ny rapport peger på at borgere med handicap mangler retssikkerhed når de søger kommunen om hjælp. I Gladsaxe blev fire ud af ti sager sidste år omgjort

Tusindvis af udsatte borgere med nedsat funktionsevne eller handicap får hvert år fejlagtigt ”nej”, når de søger hjælp i kommunen eller bliver uretmæssigt frataget hjælp. Ud af de 7.226 borgere, som valgte at klage til Ankestyrelsen alene i 2019, fik mere end fire ud af ti – over 3.000 borgere – enten medhold eller deres kommune fik besked om, at sagen skal behandles igen. På børnehandicapområdet var det over halvdelen af sagerne, der skulle behandles igen.

Det kan man læse i en ny rapport fra Advokatsamfundet, der blandt andet konkluderer at ”der er for langt fra den retssikkerhed, der forudsættes at eksistere i lovgivningen, til den retssikkerhed, der eksisterer i praksis … Disse forhold skader den tillidsfulde relation, der danner grundlaget for alt socialt arbejde”.

’Kommunerne laver fejl’
Også i Gladsaxe blev fire ud af ti sager omgjort – en ud af ti sager blev ændret/ophævet og yderligere lidt under en tredjedel hjemvist, det vil sige sendt tilbage til kommunen til genbehandling. Over halvdelen af børnehandicapsagerne skulle, ligesom på landsplan, behandles igen, ifølge kommunespecifikke tal for Gladsaxe fra rapporten, som Advokatsamfundet har sendt til Gladsaxe Bladet.

– Nogle af de mest udsatte borgere og familier i vores samfund ender i nogle håbløse situationer, fordi kommunerne laver fejl, og borgerne dermed ikke får den hjælp, som de har krav på, siger Karen Wung-Sung medlem af Advokatrådet.

Det er generelt et stort problem for tilliden mellem sårbare borgere og kommunale myndigheder, mener formanden for Landsforeningen LEV, Anni Sørensen.

– Det kalder på nye løsninger end det, der allerede er forsøgt. Her kan en retssikkerhedsfond være relevant, fordi en stor del af fejlene helt sikkert også handler om kommunernes forsøg på at gennemføre besparelser, tilføjer hun.

Hver sag er en for meget
Ifølge Gladsaxe Kommune er det dog en meget lille andel af borgerne der klager.

Hver sag der bliver omgjort eller tilbagevist af Ankestyrelsen til kommunen er dog en sag for meget, selvom kommunen aldrig vil kunne opnå, at der ikke bliver indklaget afgørelser til Ankestyrelsen, mener formanden for Psykiatri- og Handicapudvalget, Kristine Henriksen (A).

– Når det er sagt, så skal kommunen altid sikre at beslutningerne træffes på et oplyst grundlag uanset om der gives medhold eller ej. Og det ligger mig meget på sinde, at kommunen sikrer at sager er grundigt oplyste inden der fra kommunens side træffes beslutning i en sag. Vi skal jo huske at hver sag berører den enkelte borger og kan have en afgørende betydning i deres liv, tilføjer hun.

Kristine Henriksen fortæller samtidig, at hun ikke kan genkende LEVs formand Anni Sørensens holdning til, at fejlene handler om at kommunerne forsøger at gennemføre besparelser.

– Jeg kan selvfølgelig ikke tale på andre kommuners vegne, men jeg kan tale på Gladsaxe Kommunes vegne og sådan er den politiske holdning ikke i Gladsaxe og i øvrigt fungerer Serviceloven ikke sådan. I Gladsaxe Kommune prioriterer vi handicapområdet meget højt og sidste år tilførte vi flere penge til området. Alle sager afgøres altid og skal afgøres på en konkret og individuel vurdering af borgerens sag, aldrig for at for at opnå en besparelse, siger hun.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top