Lidt færre anbringelser
Anbringelse-COLOURBOX43420439.jpg

Loving african american foster care parent single mother sister embrace teen daughter giving support and protection, black mom hug teenage girl, family kindness concept, close up view, focus on hands

Foto: Colourbox.
Kommunerne anbringer generelt en del færre børn udenfor hjemmet. I Gladsaxe er tendensen ikke så påfaldende

Sidste år var der 13.600 anbragte børn på landsplan, imod 14.011 året inden og 14.969 i 2011. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. I Gladsaxe Kommune er tendensen ikke så markant. Godt nok faldt antallet af anbringelser fra 123 i 2018 til 115 i 2019, men i 2011 var tallet 118.

I sin nytårstale rettede statsminister Mette Frederiksen (A) kritik mod kommunerne for netop at anbringe for få børn udenfor hjemmet.
– I dag får nogle forældre for mange chancer. Måske i den bedste mening. Men når en 12-årig bliver fjernet fra hjemmet, så ligger der ofte 11 dårlige år bag. Derfor må vi lægge berøringsangsten væk … Flere udsatte børn skal have et nyt hjem. Tidligere end i dag. Og vilkårene for anbragte børn skal være langt mere stabile, sagde statsministeren blandt andet.

I kølvandet på talen, besluttede regeringen at der senere på året skal komme et udspil, hvor man blandt andet skal se på alle aspekter af anbringelsesområdet. Blandt andet i forhold til at få flere tidligere anbringelser og bedre kvalitet, og i forhold til i højere grad at ”sætte børnenes ønsker og behov først”.

– For mange børn bliver anbragt for sent. De fleste førstegangsanbringelser sker i dag blandt store børn, som i for mange tilfælde har taget skade og udviklet komplekse problemstillinger som følge af en barndom med svigt, pointerede Social- og Indenrigsministeriet i januar. Anbringelse af børn og unge uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren kan ifølge Ankestyrelsen kun foretages, ”hvis der er en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af omsorgssvigt af forskellig art”.

Ifølge Ankestyrelsen skal der være tale om utilstrækkelig omsorg, overgreb, misbrugsproblemer eller adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge, for at der er tale om en åbenbar risiko.
Cirka en procent af alle danske børn er anbragt udenfor hjemmet, i plejefamilier eller på institution.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top