Magt og mulighed
tunnel.jpg
Deltagelse i frivilligt arbejde, foreningsliv, politisk arbejde samt uddannelse og opsøgning af viden kan give unge fællesskaber og kompetencer udenfor familien og gøre det nemmere at udfordre autoriteter. Foto: Peter Kenworthy.
Ny forskningsrapport om social kontrol fokuserer på hvordan man undgår konflikter

Ifølge medborgerundersøgelsen rapporterer unge med en religiøst praktiserende baggrund i større grad oplevelser med negativ social kontrol.

I undersøgelsen fra 2017 kan man blandt andet læse, at omkring hver sjette indvandrer eller efterkommer, og hver tiende med dansk oprindelse, har været udsat for, at familiemedlemmer har tjekket deres mobil, mail, computer eller taske for at kontrollere dem.

En ny forskningsrapport, skrevet af to forskere på Roskilde Universitet – med den mundrette titel Magt og (m)ulighed: Forhandlinger af konformitet, autoritet og mobilitet blandt etniske minoritetsborgere – beskriver at den sociale kontrol især sker i forhold til partnervalg, bevægelse i det offentlige rum, valg af påklædning og uddannelse. De unge oplever dog også diskrimination og stigmatisering i forhold til religiøs og etnisk baggrund samt bosted, påpeges det i rapporten.

Rapporten fokuserer dog på hverdagssituationer, hvor det ikke går galt, og hvor rapportens informanter er lykkes med at undgå eller nedtrappe konflikter.

Og her kan deltagelse i frivilligt arbejde, lokalsamfundet, foreningsliv og politisk arbejde være en måde at tilegne sig kompetencer, selvtillid og fællesskaber udenfor familien, ligesom uddannelse og opsøgning af viden gør det nemmere at udfordre autoriteter, konkluderes det.

Spredt kontrol
I en rapport om den nationale strategi mod æresrelaterede konflikter, udgivet af det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE, i 2017, understreges det dog, at problematikker om negativ social kontrol ”langtfra udfolder sig i alle etniske minoritetsfamilier, og at unge fra majoritetsdanske familier fra fx religiøse mindretal også kan opleve udfordringer på området”.

En rapport om adfærdskontrol, udgivet af Børns Vilkår sidste år, konkluderer ”at negativ social kontrol også optræder i lukkede kristne miljøer”.

– Den negative sociale kontrol udøves af mange omkring barnet, og ofte er den tæt forbundet med religion … Mange børn udsat for negativ social kontrol lever med skam- og skyldfølelser, der kan præge dem ind i voksenlivet, påpeger man.

Samtidig viser ny forskning fra Københavns Universitet at minoritetsetniske kvinder – især dem med tørklæde – skal sende langt flere ansøgninger end etnisk danske kvinder, for at blive indkaldt til samtale.

FAKTA
Ifølge Det nationale integrationsbarometer, lå andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i Gladsaxe, der opnår karakteren 2 eller derover ved 9. klasses afgangsprøve i skriftlig dansk og matematisk problemløsning i 2019 på 95 procent – en stigning på 12 procentpoint siden 2012.

Der er en lignende stigninger for andelen der har gennemført en dansk videregående uddannelse. Samtidig er andelen af 16-66-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse på offentlig forsørgelse faldet med 9 procentpoint siden 2012.

Tal fra Danmarks Statistik viser dog at der er store forskelle på karaktergennemsnittet mellem oprindelseslandene på landsplan.

Ifølge Danmarks Statistik er underbeskæftigelsen blandt kvindelige ikke-vestlige indvandrere dog markant højere end blandt mandlige ikke-vestlige indvandrere, men væsentlig flere af de unge kvinder i gruppen er i gang med eller har afsluttet en uddannelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top