- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Niveau og trivsel er uændret

– En ny følgeforskningsrapport om gymnasiereformens andet år viser, at elevernes generelle og faglige trivsel er uændret ift. før reformen. Evalueringen viser også, at der på tværs af de fire gymnasiale uddannelser ikke er sket en mærkbar ændring i elevernes faglige niveau, når de elever, som gik på første årgang året før og efter reformen, sammenlignes, skriver Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse i juni.