- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Pædagogisk kvalitet i bæredygtige bygninger

Lise Tønner og Lene Svendborg havde forrige uge et indlæg, der undsiger dele af Dagtilbudsstrategien, som de ellers selv lagde stemmer til ved vedtagelsen.
Der er, og kommer ikke ”børnefabrikker” i Gladsaxe. Når der skal bygges nyt bliver det med fokus på bæredygtighed (Svanemærket), og en maksimal størrelse på 8-grupper.
Denne størrelse dagtilbud findes allerede i dag i kommunen.
Samtidig giver brugerundersøgelserne generelt udtryk for en tilfredshed med kvaliteten af dagtilbuddene, på tværs af institutionsstørrelserne. Jeg har derfor svært ved at forstille mig, at forældre og personale, oplever dem selv som en del af en ”børnefabrik”, i de allerede eksisterende 7-8 gruppers huse.
Dagtilbudsstrategien sikrer, at der i fremtiden stadig vil være en bred vifte af dagtilbud, i varierende størrelse. En central del af dagtilbudsstrategien er indretningen af de nye dagtilbud, der skal sikre en opdeling i de fysiske rammer, så børnene befinder sig i mindre grupper, på de pædagogiske præmisser.
Det er desværre svært at opdrive et hjørne af kommunen, som ikke er ramt af stigende trafikstøj, hvilket er et vilkår for de nuværende og kommende institutioner. Den primære forskel er at nye institutioner bygges for at modstå støjen, både inde og ude. Så nej, der skal ingen støjværn i brug på legepladsen. Tværtimod er risikoen for støjgener størst i de ældre byggerier, der ikke blev bygget med henblik på at undgå støj.