- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Separatkloakering skal forhindre overløb

Jeg er helt enig med Enhedslisten i, at overløb af spildevand til vandområder er uhensigtsmæssigt.
Derfor besluttede et enigt Byråd i 2018 at øge investeringerne på spildevandsområdet fra 100 til 175 mio. kr. om året frem til 2028, hvoraf ca. 600 mio. kr. er dedikeret til Utterslev Mose, Nordkanalen og Fæstningskanalen. Derudover har et enigt Miljøudvalg netop besluttet at arbejde for, at fremtidens kloakker i Gladsaxe skal separeres, så regnvand og spildevand skilles ad.
Det er et omfattende projekt, som tager op til 50 år at gennemføre. Til gengæld vil det definitivt løse problemerne med overløb af spildevand til vandområderne. Forslaget indgår i den nye spildevandsplan 2021, som vi forventer at sende i høring ved årsskiftet.
Men der er allerede sket meget på spildevandsområdet. Gennem de seneste 10 år er der investeret op mod en milliard kroner på blandt til at bygge forsinkelsesanlæg i Høje Gladsaxe, Ved Gladsaxe Idrætsanlæg, langs vandledningsstien. Disse projekter har haft de seneste 4-5 år betydet væsentlig færre overløb til Fæstningskanalen end tidligere.
Så hele Byrådet har stor fokus på området og jeg er overbevist om, at vores fælles vandselskab Novafos med deres projekter de kommende 5-7 år vil sikre, at vi lever op til Miljøstyrelsens vandområdeplaner. Samtidig glæder jeg mig til, at vi når så langt med separatkloakeringen, at vi helt kan lukke det første overløb.