Bæredygtighed for børn?
Lene Svendborg og Lise Tønner, Gladsaxe Byråd

I den socialdemokratiske byrådsgruppe forsøgte vi længe at få reduceret det planlagte antal kæmpestore børneinstitutioner, og vi talte varmt for at bevare/udbygge de mindre. Ligeledes advokerede vi for at bevare skovgrupperne, som vi mener er et supergodt tilbud. Desværre delte flertallet i S-gruppen ikke denne holdning.
Nu viser befolkningsprognosen nedgang i antal børn i Gladsaxe ligesom der er enorme, meget bekostelige udfordringer med trafikstøj og forurening på planlagte byggearealer. Vi mener derfor, der er behov for at nytænke dagtilbudsstrategien.
Ydermere har Corona-krisen tydeligt vist, at børn trives særdeles godt i mindre grupper med faste voksne og en struktureret og genkendelig hverdag. Der er også sundhedsmæssige aspekter. Smitterisikoen minimeres drastisk jo færre børn og voksne sammen og jo mindre grupperne blandes.
For os er det afgørende med et mangfoldigt tilbud af forskellige størrelser børnehuse i Gladsaxe – til ethvert barns behov.
Vist er bæredygtighed vigtigt – men skal det være på bekostning af børnenes og vores dygtige medarbejderes sundhed og trivsel?
Og hvad er egentlig mest bæredygtigt?
At nybygge et børnehus til 176 børn klods op og ned ad motorvejen og ringvejen, med store ekstraudgifter på 6,5 mio kr til støjreducerende tiltag og oprensning af forurenet jord?
Eller er det at bevare og renovere eksisterende daginstitutioner, beliggende i boligområder tæt på hjemmene, på god afstand af motorvejen og som er trygge og overskuelige for børnene?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top