Budgetdebat på Facebook
Borgmesteren diskuterede budgetforslag med borgere og byrådskollegaer

Almindeligvis bliver budgettet præsenteret på Gladsaxedagen, men på grund af coronaen var denne aflyst. Borgmester Trine Græse (A) havde derfor sat spørgelyste borgere stævne på Facebook tirsdag aften, hvor byrådets partier også fik mulighed for at komme med deres bud på et budget i en times onlinedebat.

Mellem 80 og 100 borgere var med på ethvert givent tidspunkt, og mange havde spørgsmål til Trine Græse om en bred vifte af politikområder og specificiteter.

På et spørgsmål om hvor mange nye ansatte der kommer i forbindelse med minimumsnormeringerne, svarede Trine Græse at hun mente det kunne blive til ”omtrent 40 medarbejdere”.

Vi skal have løst støjproblemerne på alle strækninger, kigget på kulturen i kommunen i forhold til de handicappedes behov, og gøre mere for at komme affald i naturen til livs, svarede borgmesteren på andre spørgsmål.

Andre nåede ikke at få svar på deres spørgsmål. Blandt andet om hvordan målet om renere søer hænger sammen med Gladsaxes udledning af spildevand i Utterslev Mose, og hvad borgmesteren ville gøre ved Gladsaxe Jobcenters behandling af handicappede og syge, samt dårlige ry.

Gode takter plus egne mærkesager
Næsten alle partier så gode takter i borgmesterens budgetforslag, men havde selvsagt egne mærkesager, som man synes manglede eller fik for lidt opmærksomhed i budgetforslaget.

Lise Tønner (Lokallisten Gladsaxe) savnede blandt andet et større fokus på børn og unge og de trykte buskøreplaner. Christina Rittig Falkberg (B) ville have mere udeliv i børneinstitutionerne og bedre offentlig transport. Lars Abel (C) mente at kommunen skal behandle de syge og ældre langt bedre end vi gør i dag, og se på personalenormeringerne på plejecentrene og omsorgscentrene.

Og Kristian Niebuhr (O) fortalte at der var både ting der skal pilles ud eller ændres, og ting der skal tilføjes til budgetforslaget, hvis Dansk Folkeparti skal være med i en budgetaftale.

Serdal Benli (F) ville pleje kommunens søer bedre og have en klassekvotient på max 24 elever i kommunens skoler. De 24 elever per klasse fremhævede Trine Henriksen (Ø) også, samtidig med at hun også gerne så mere rengøring i kommunens tilbud og flere penge til cykelstier.

Martin Skou Heidemann (V) kaldte derimod borgmesterens budgetforslag for ”en tynd kop te”, der mangler politisk indhold og retning. Han mente i stedet at skatten skal ned, de små dagtilbud skal bevares, samt at der skal flere midler til tryghedsskabende indsatser, kriminalitetsbekæmpelse og bespisning på plejecentrene.

Peter Berg Nellemann (A) mente ikke overraskende, til forskel fra Venstre, at borgmesterens forslag var ”en stærk kop kaffe” med rigtig mange gode tiltag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top