- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Færre hjemmehjælpstimer til de ældre

– En faldende andel af de ældre modtager kommunal hjemmehjælp. De, der modtager, får færre timer end for 10 år siden, skriver det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE, i et notat.

Blandt andet fordi vores levealder og antallet af ældre er stigende, mens den kommunale ældrepleje i stigende grad fokuserer på rehabilitering, frivillige og velfærdsteknologi. Og fordi kommunernes serviceniveauer og opgaveløsning løbende tilpasses til det stigende antal ældres behov og de økonomiske rammer for den kommunale økonomi, mener man.

– Samspillet mellem disse faktorer og andre forhold som den mulige betydning af såkaldt ”sund aldring” betyder, at billedet af det kommunale hjemmehjælpslandskab ser meget anderledes ud i dag end for 10 år siden, pointerer VIVE desuden.

I Gladsaxe Kommune lå det gennemsnitlige antal visiterede timer per uge per 65+-årige hjemmehjælpemodtager sidste år i den gode ende at kommunespektret, på lige omkring de fire, kan man læse i notatet.

En lille snes kommuner har flere visiterede timer end Gladsaxe, mens mange andre kommuner har væsentligt færre.
Gladsaxe Kommune havde desuden det fjerdestørste kommunale udgiftsniveau til ældre over 67, ifølge de seneste kommunale nøgletal fra Social- og Indenrigsministeriet.
pk