Flere klager over nabostøj
Nabostøj-COLOURBOX34143820.jpg

beautiful female teen guitarist playing electric guitar on floor in living room

Man skal vise hensyn til naboerne. Også selvom man har fået mere tid til at lufte heavy-guitaren. Foto: Colourbox.
Antallet af anmeldelser om nabolarm er steget markant i forhold til sidste år - sandsynligvis på grund af coronanedlukning

De fleste kender det nok. Man har lagt sig til at sove, men naboen, genboen eller en på vejen sætter gang i en fest med højtaleren og bassen på max. Eller der bliver snakket højlydt og til langt ud på natten på en altan i nærheden. Eller at overboens børn tilsyneladende bruger lejlighedens gulv som hoppepude.

Og hvis du synes at dette billede tegnes oftere end tidligere, og før coronaen, har du nok ret. Antallet af anmeldelser om høj musik er i hvert fald steget kraftigt på tværs af landet i de seneste måneder, sammenlignet med sidste år.
Anmeldelser om støj fra fester med videre bliver typisk registreret som ’musik til ulempe’ i politiets sagsbehandlingssystem. I Gladsaxe har Københavns Vestegns Politi fra januar til og med juli registreret lige over 120 hændelser med ’musik til ulempe’ – mod 72 i samme periode sidste år, fortæller politiet til Gladsaxe Bladet.

Ikke mindst fra april til slutningen af juli har der hver måned været en del flere registreringer i Gladsaxe (109 i 2020 mod 57 i 2019), og i juli alene er politiet rykket ud dobbelt så mange gange som samme tid sidste år, tilføjer man.

– Vi er kørt meget mere ud til anmeldelser om støj fra musik og fester i politikredsen og i Gladsaxe i år set i forhold til sidste år – og det er faktisk en opgave, vi tager temmelig alvorligt for tiden, hvor mange stadig er meget hjemme. Vi kører som regel ud for at bringe igangværende støj til ophør, hvis det generer andre i området, fortæller vicepolitiinspektør i Københavns Vestegns Politi, Brian Toftemann.

Dialog og lydisolering
En ny hvidbog i nabostøj, støttet af Grundejernes Investeringsfond og Realdania, har set på støjproblematikken mere generelt.

Nabostøj ses, ifølge hvidbogen, ofte enten som et udtryk for manglende hensyntagen eller manglende rummelighed, selvom det også kan ses som et relationelt fænomen, der bliver til i forholdet mellem en lyd og en lytter.

Hvidbogen anbefaler blandt andet at man husker at anerkende at alle skal have mulighed for privatliv og ro, at nabostøj kan være grænseoverskridende, at man håndterer nabostøjen i et uformelt og dialogpræget fællesskab og eventuelt gennem konfliktmægling, samt at der lydisoleres når der renoveres og at der forskes i lydisolering.

Hvis man har problemer med naboen på grund af støj fra eksempelvis høj musik, plæneklippere eller anden form for støj, kan man i første omgang gøre naboen opmærksom på, at støjen generer dig. Hjælper det ikke, gælder der forskellige regler for, hvordan du kan klage – bl.a. kontakte udlejeren, kommunens beboerklagenævn eller grundejer/- andelsboligforeningen, kan man desuden læse på borger.dk.

Tager klager alvorligt
Og klager over nabostøj bliver taget alvorligt, fortæller kommunikationschef i DAB (Dansk Almennyttigt Boligselskab), Jeanette Press.

– Vi tager klager over støj seriøst, for vi ved, at støjgener kan have alvorlige konsekvenser – især, hvis det drejer sig om kontinuerlig støj. Derfor indtænker vi også støjdæmpende løsninger, når der bygges nyt eller renoveres. Og vi tilbyder mægling mellem beboere, der er kommet på kant. Vi opfordrer desuden beboerne til at sætte det gode naboskab i fokus, tilføjer hun.

DAB arbejder desuden med en række initiativer i boligafdelingerne, der skal hjælpe beboerne med at blive bedre til at tale sammen og dermed styrke relationen til hinanden – netop for at opnå en større accept og respekt.

Når man alligevel oplever, at der har været en stigning i antallet af beboerklager de senere år, kan det muligvis skyldes, at det er blevet nemmere at klage, end det var tidligere, blandt andet elektronisk via mail og hjemmesiden, mener Jeanette Press. Coronakrisen har dog nok også sin del af skylden for det stigende antal klager.

Ikke som på Nørrebro
Årsagen til klagerne hos DAB har nemlig primært været støjende børn, som normalt er i skole eller daginstitution, men under nedlukningen har været tvunget til at være hjemme.

Samt almindelig adfærd fra beboere, som arbejdede hjemmefra eller blot opholdt sig flere af døgnets timer i boligen, men generede dem, der havde været vant til ro i dagtimerne, fortæller Jeanette Press.

– Vi har til gengæld ikke modtaget klager over den type støjende adfærd (med larm fra store højtalere), som man har oplevet på Islands Brygge eller på Nørrebro, og som medierne har skrevet så meget om. Sandsynligvis fordi boligafdelingerne ikke er et sted, hvor store grupper af mennesker samles til fest i det fri med store højtalere, tilføjer hun.

Politiet har ret til at uddele bøder og forbyde eksempelvis musikanlæg og højtalere, hvis de anses for at være til væsentlig gene for de omkringboende – ofte får man dog en advarsel først.

– Vi forsøger at løse det ad dialogens vej – og sådan går det heldigvis oftest, men vi er også klar med bøder, hvis det er nødvendigt. Der er stadig restriktioner i nattelivet med mere for at bremse coronavirus, og derfor er der nok flere fester hjemme end ude, siger vicepolitiinspektør i Københavns Vestegns Politi, Brian Toftemann.

– Jeg vil gerne opfordre til, at man viser et gensidigt hensyn til hinanden – vi skal alle være her. Men det er ikke rimeligt – og kan være ulovligt – at larme så meget, at andre ikke kan være i deres eget hjem. Kan man ikke få dæmpet støjen ved en høflig henvendelse til den, der støjer – ja, så bør man kontakte politiet, tilføjer han.

FAKTA
I en bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden står der, at ”slagsmål, skrigen, råben eller anden støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, må ikke finde sted”.

Over en tredjedel af danskere i etageboliger generes jævnligt af støj fra deres naboer, viser tal fra en undersøgelse af effekten af nabostøj, udgivet af Statens Institut for Folkesundhed og Statens Byggeforskningsinstitut i januar.

Ifølge en ny hvidbog kan nabostøj, på samme måde som trafikstøj, muligvis øge risikoen for sygdom, da nabostøjen indebærer de samme typer af symptomer og risici som trafikstøj. Noget der bekræftes af et studie fra 2018, lavet af Statens Institut for Folkesundhed.

DAB administrerer og udlejer mere end 50.000 primært almene boliger, blandt andet i Gladsaxe.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top