Lærerne får aftale
Skolestart-08-33-20.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dagen efter at Gladsaxes børn startede i skole efter sommerferien, blev kommunerne og lærerne enige om en arbejdstidsaftale. Foto: Kaj Bonne.
Kommunerne og lærerne er blevet enige om ny arbejdstidsaftale

Lærerne har stået uden en fælles arbejdstidsaftale siden 2013, da den daværende Socialdemokratiske regering stod bag indførelsen af den såkaldte Lov 409, der fastsatte de overordnede rammer for organiseringen af lærernes arbejde.

I sidste uge var der så endelig et gennembrud, efter at Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation fik forhandlet en ny fælles arbejdstidsaftale på plads.

I aftalen kan man blandt andet læse, at lærerne skal involveres mere i skoleårets planlægning og at lærernes forberedelsestid skal sikres.

– Kernen i aftalen er et forpligtende samarbejde, der understøtter lærernes muligheder for at kunne udøve deres professionelle dømmekraft og at kunne lykkes med opgaven, står der blandt andet i aftaleteksten.

Hvis lærerne stemmer ja til aftalen ved en urafstemning, og den også godkendes i KL’s bestyrelse, vil den erstatte Lov 409.

Mere eller mindre tilfreds
Både Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening har udtrykt tilfredshed med den nye aftale.

Også formand for Børne- og Undervisningsudvalget i Gladsaxe Kommune, Claus Wachmann (B), mener at det er en virkelig god aftale for folkeskolen, lærerne og os alle sammen.

– Jeg håber vi endelig kan lægge det fejlagtige lovindgreb i 2013 bag os og igen få fokus på folkeskolen, og på at styrke lærergerningen der er en af samfundets allervigtigste opgaver, fortæller Claus Wachmann.

Det er dog for tidligt at sige præcist hvad aftalen kommer til at betyde i Gladsaxe, tilføjer han.

Mange lærere har dog udtrykt utilfredshed med at aftalen er for luftig, og at der mangler et loft over lærernes undervisningstid.

Formanden for Gladsaxe Lærerforening, Thomas Agerskov, fortæller at han er tilfreds med, at forhandlingerne er afsluttet med et resultat, men at han ikke har armene over hovedet. Han forstår skuffelsen hos den del af medlemmerne, der havde forventet en mere detaljeret aftale, men anbefaler alligevel medlemmerne at stemme ”ja” til arbejdstidsaftalen, siger han.

– Den er et forbedret udgangspunkt for det helt nødvendige samarbejde mellem skolens interessenter. Medarbejderindflydelsen stiger, særlige vilkår i lærerarbejdet anerkendes, og den professionelle dømmekraft kommer til at fylde mere. Men personligt havde jeg gerne set, at værdien af enighed, følgeskab og lokale aftaler havde fået en langt mere central placering, mener Thomas Agerskov.

– Hvis aftalen stemmes igennem, skal vi alle i arbejdstøjet for den centrale aftale gør det ikke alene. I Gladsaxe skal vi sammen skabe forbedringer af den nuværende lokalaftale, og i mere trængte kommuner skal der laves aftaler, der har reel værdi. Kun i fællesskab kan vi skabe en bedre arbejdsplads og dermed en bedre skole for eleverne, tilføjer han.

Anbefalede arbejdstidsaftale
FN’s faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål, International Labour Organisation (ILO), udtalte i november, at man var tilfreds med at den såkaldte Lærerkommissionen (der blev nedsat i 2018 for at se på spørgsmålet om lærernes arbejdstid) kom med anbefalinger og løsningsforslag, der ville kunne føre til bindende aftaler for lærernes arbejdstid. ILO udtrykte samtidig en forventning om at danske regeringer i fremtiden tillader fair forhandlinger om arbejdstid, samt ikke unødigt blander sig i forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter.

Lærerkommissionen offentliggjorde i januar sin rapport og anbefalinger til Kommunernes Landsforening. Rapporten pegede blandt andet i retning af en ny arbejdstidsaftale, en styrket lærerprofession og en tydelig lokal skoleledelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top