Orienteringsbehov vurderes individuelt fremover
Af Britt Vorgod Pedersen, Bychef

I forbindelse med renovering af bump på Wergelands Alle, som Henrik Kuni spørger til, så skulle der på to steder udføres brolæggerarbejder i fuld vejbredde. Det betød, at vejen i en periode på 4 – 6 timer blev lukket for gennemkørsel. I den forbindelse blev der i begge ender opsat oplysningstavler om blind vej, der viste, at gennemkørsel ikke var muligt. Under arbejdet var det muligt at køre til og fra de enkelte parceller. Ved tilsvarende arbejder har der ikke tidligere været behov for særskilt borgerorientering, men vi vil fremover overveje behovet herfor i hvert enkelt tilfælde. Med hensyn til skader på fortov vil disse blive udbedret af kommunen. Desværre har kommunen ingen repressalier overfor chauffører, der ikke overholder færdselsreglerne. Det er en politiopgave.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top