Skal være dyrere at køre benzinbil
Biler-COLOURBOX43559546.jpg

combustion fumes coming out of car exhaust pipe, exhaust gas from a car with diesel or gasoline engine

Foto: Colourbox.
Kommission anbefaler at ejerne af diesel- og benzinbiler skal til lommerne for at sikre grønnere bilpark og dermed bidrage til reduktion af drivhusgasudledninger

Kommissionen for grøn omstilling af personbiler har offentliggjort sin første delrapport ”Veje til en grøn bilbeskatning”. Her anbefaler man blandt andet vejafgift, stigende benzinpriser, tilskud til købere af elbiler og en flypassagerafgift.

Kommissionen påpeger samtidig at et stop for salg af nye konventionelle biler i 2030 vil være i strid med EU-retten.
Kommissionens medlemmer består både af eksterne ekspertmedlemmer og af embedsmænd i Finans-, Klima-, Energi- og Forsynings-, Skatte-, samt Transport- og Boligministeriet.

Skal bidrage til omstilling af bilparken
Kommissionen for grøn omstilling af personbiler skriver i rapporten, at man ser det som en væsentlig opgave at bidrage til en omstilling af bilparken, der medfører en markant reduktion af drivhusgasudledningerne. Især i lyset af at Folketinget besluttede, at Danmark i 2030 skal have reduceret sin drivhusgasudledning med 70 procent sammenlignet med niveauet i 1990, samt at drivhusgasreduktionerne skal fortsætte efter 2030, så Danmark er klimaneutral i 2050.

Kommissionen skulle egentlig have givet et bud på, hvordan man kunne ændre de danske bilafgifter, så vi får flere elbiler og færre benzin- og dieselbiler, uden at det koster hverken statskassen og samfundsøkonomien eller skaber mere ulighed. Men kommissionens arbejde viser, at det ikke er muligt at opfylde alle disse hensyn på samme tid, skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse i forbindelse med udgivelsen af rapporten.

– I lyset heraf har kommissionen udviklet forskellige afgiftsmodeller for overgangen til nul- og lavemissionsbiler, som i varierende grad tilgodeser de forskellige hensyn, skriver kommissionen i rapporten.
Transportsektoren udleder i dag omkring 40 procent af Danmarks samlede CO2-udledning uden for det europæiske kvotehandelssystem. Heraf udgør udledningen fra personbiltransporten knap 60 procent af transportsektorens samlede udledning, tilføjer kommissionen.

Værste klimascenarie
En uge inden kommissionens rapport blev offentliggjort, viste forskning fra DMI og University of Leeds, at smeltningen af isen i Grønland og Antarktis følger FN’s klimapanels værste klimascenarie.
– Vi vidste godt, at afsmeltningen af is ville accelerere, men det går altså noget hurtigere, end vi forventede. Virkeligheden overhaler næsten de klimamodeller, som vi hidtil har brugt til at beregne afsmeltning, siger Ruth Mottram, klimaforsker ved Nationalt Center for Klimaforskning på DMI.

Samtidig rejste seks portugisiske børn og unge sag mod 33 lande i Europa, herunder Danmark, for klimanøl. De mener at klimaforandringerne truer deres liv og helbred.

Der er, ifølge Institut for Menneskerettigheder, en tendens til, at effekterne af klimakrisen indbringes for domstolene i disse år. Hollands Højesteret fastslog i december 2019, at manglende klimahandling bryder med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og at landet har pligt til at reducere sine CO2-udledninger.

FAKTA

I Gladsaxe er antallet af familier med bil i kommunen støt stigende. Bestanden af benzindrevne personbiler i Gladsaxe steg med over 4.000 fra 2019 til 2020, antallet af dieselbiler med 1.000, og antallet af elbiler med 147, så der nu er 283 elbiler ud af over 38.000 personbiler i Gladsaxe, ifølge tal fra Danmarks Statistik. Antallet af motorkøretøjer på Motorring 3 ved Gladsaxe steget fra 67.000 i 2000 til 117.000 i 2018[/color-box]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top