Bedre trivsel
Udsatte familier i Gladsaxe nyder godt af helhedsorienteret indsats, siger analysecenter

Udsatte familier i Gladsaxe Kommune har fået bedre trivsel og større tro på fremtiden. Kommunens helhedsorienterede tilgang har skabt en sammenhængende og gennemskuelig indsats, samtidig med at forældrene er kommet tættere på at komme i job. Det viser en evaluering af indsatsen, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har lavet i samarbejde med Oxford Research.

Projektet er en del af Gladsaxe Kommunes fokus på en tidlig forebyggende og systematisk indsats over for udsatte familier. I helhedsindsatsen sætter kommunen ind mod alle de problematikker, som en udsat familie kan stå med, på tværs af forvaltninger og sektorer.

Evalueringen viser blandt andet, at langt de fleste familier oplever en fremgang i deres situation i løbet af indsatsen. Hele 80 procent af familierne vurderer, at de er kommet tættere på de mål, de gerne vil nå. Andelen af udsatte forældre, der er blevet i stand til at forsørge sig selv, er steget fra 40 procent til 65 procent i løbet af den tid, den helhedsorienterede tilgang har kørt i Gladsaxe Kommune, fortæller VIVE i en pressemeddelelse.

Det er især mødrene der har haft glæde af indsatsen. I evalueringen kan man læse at cirka 20 procent af mødrene var selvforsørgende ved indsatsens start, men at dette tal var steget til 55 procent efter op til 24 måneder i indsatsen.

Effekt og udfordringer
Uden brug af kontrolgruppe eller et andet tilsvarende design er det dog ikke muligt at give et estimat over effekten af indsatsen, skriver VIVE også i rapporten.

– Desværre har en række foranalyser vist, at der ikke findes potentielle kontrolfamilier i Gladsaxe Kommune, der ligner familierne i den helhedsorienterede indsats tilstrækkeligt. Vi kan derfor ikke være tilstrækkeligt sikre på, at de potentielle kontrolfamilier oplever en udvikling, der tilnærmelsesvis ville følge den forventede kurve for indsatsfamilierne, hvis de ikke havde modtaget den helhedsorienterede indsats, skriver man i rapporten.

Der har desuden været visse udfordringer med indsatsen, tilføjer VIVE i rapporten.

– De organisatoriske grænser mellem forskellige sektorer i kommunerne (fx beskæftigelse, børn og unge, socialområdet, sundhedsområdet) har vanskeliggjort et tæt samarbejde omkring udsatte familier … Analysen viser, at de primære udfordringer med helhedsindsatsen ikke er forbundet med den fælles faglige forståelse og tilgang til indsatsen, men i højere grad ses i den organisatoriske indretning i kommunen, pointerer man.

Gladsaxe Kommune har modtaget midler fra Den A.P. Møllerske Støttefond til at videreudvikle helhedsindsatsen for socialt udsatte familier.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top