Budgetaftale i hus
Budgetaftalen for 2021-2024 er færdigforhandlet og underskrevet. Enhedslisten og Lokallisten Gladsaxe står uden for

Socialdemokratiet, Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Konservative og Radikale Venstre indgik i denne uge en budgetaftale, som ifølge aftaleteksten blandt andet ønsker at styrke fokus på alt fra børn og tryghed til trafikstøj grøn omstilling.

På børneområdet afsættes der blandt andet to millioner kroner i 2022 til indretning af Bagsværd Børnehave på en ny placering og der kommer minimumsnormeringer i børnehusene fra 2021. Samtidig afsættes en halv million årligt til en ”tryghedsmedarbejder” som skal arbejde med at styrke den tryghedsskabende indsats i udfordrede lokalområder.

Kommunen skal også analysere hvilket niveau rengøringen i kommunens institutioner skal have, i lyset af erfaringer fra coronaen. Samtidig forhøjes budgettet til rengøring midlertidigt i 2021 med 15 millioner kroner.

Der afsættes desuden 0,5 millioner til et initiativ med Furesø Kommune og Realdania, der skal ”afdække handlemuligheder og udvikle nye løsninger” i forhold til trafikstøj, man vil undersøge kommunens forbrug af eksterne konsulenter, med henblik på at reducere omkostningerne med en million kroner om året fra 2022 og frem, og der afsættes 2,6 millioner årligt til fast vagt og andet personale på Kildegården.

Der afsættes også penge til alt fra arkitekturpolitik, kultur- og musikmiljø på Blaagaard, kunst i det offentlige rum og montering af flaske/dåseholdere på kommunens Big Belly skraldespande, til padelbaner og opgradering af bure til skoleklubbernes dyrehold.

Samtidig reduceres omkostningerne til blandt andet indkøb af devices til skolernes ældste klassetrin med flere millioner, fordi eleverne i stigende grad forventes selv at medbringe egne computere, og puljen til kultur- og foreningshuse, samt til arbejdsskadeudgifter, ekstern skadedyrsbekæmpelse og takstfinansierede bo- og dagtilbud.

Børn, ældre og tryghed
Borgmester Trine Græse (A) er meget tilfreds med aftalen, og at det endnu en gang er lykkedes os at samle et bredt flertal om Gladsaxes økonomi, fortæller hun.

– For mig har det været hjerteblod at gøre en ekstra indsats for børnene. Derfor glæder det mig, at vi både har fået minimumsnormering i børnehusene og fortsætter investeringerne i at udvikle og bygge nye og bæredygtige, svanemærkede børnehuse til vores børn. Samtidig holder vi også hånden under vores ældre og sårbare borgere og tager et kæmpe skridt hen imod et grønnere og mere bæredygtigt Gladsaxe, tilføjer Trine Græse.

Venstre er også godt tilfredse, fortæller gruppeformand Astrid Søborg.

– Venstre fik nye ting med om kriminalitetsforebyggelse og om et eftersyn af fagligheden i folkeskolen, ligesom den lille Bagsværd Børnehave blev reddet. Det er vi tilfredse med. I Venstre er vi optagede af borgernes behov, og af at vi lytter til borgene. Derfor var det et godt signal, at vi kunne bevare en lille børnehave, selv om den ikke passede ind i kommunens store plan for dagtilbuddene, siger Astrid Søborg til Gladsaxe Bladet.

Godt og skidt
Enhedslisten og Lokallisten Gladsaxe, der begge står uden for aftalen, ser både gode og mindre gode ting i budgetaftalen.

– Vi glæder os over at børn i daginstitutionerne får bedre normeringer, og at Bagsværd Børnehave bevares. Men det er ærgerligt, at borgmesteren tydeligvis ikke var interesseret i en bredere opbakning bag budgettet, og at flere små institutioner og skovgrupper skal lukkes, siger Trine Henriksen (Ø) til Gladsaxe Bladet.

Lokallisten Gladsaxe er også tilfreds med ting som ekstra hygiejneindsats, støtte til Høje Gladsaxes boligsociale indsats og tryghedsindsatsen.

Til gengæld er man utilfreds med at man i budgettet, ifølge listen, bruger penge på kunst og flagalléer i stedet for kernevelfærd, og beslutningen om at udskolingseleverne skal medbringe deres egen computer.

– Fortællingen om at de fleste store elever alligevel har deres egen pc’er med i skole, holder vist ikke i virkeligheden. Da vores skoler har pligt til at udstyre alle elever med redskaber til undervisning, frygter Lærerforeningen i Gladsaxe, at en besparelse på computere, hvor der så̊ alligevel skal indkøbes til elever uden egen pc, vil resultere i at pengene så skal findes på andre områder af skolens budget, udtaler Lise Tønner (LG).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top